โฆษกรัฐบาลแจง น้ำมันไทยไม่ได้ราคาแพงที่สุด ยืนยันรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงาน ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ยึดประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติเป็นสำคัญ

9 เม.ย. 2565 เวลา 09:51 | อ่าน 269
แชร์ไปยัง
L
 
โฆษกรัฐบาลแจง น้ำมันไทยไม่ได้ราคาแพงที่สุด ยืนยันรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงาน


วันนี้ 9 เม.ย. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีมาตรการดูแลราคาพลังงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 จากนั้นเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 รัฐจะช่วยส่วนที่ราคาเพิ่มเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง หรือ 50% รวมทั้งการบรรเทาผลกระทบราคาค่าก๊าซหุงต้ม (LPG ) ให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มเป็น 100 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคงราคาขายปลีก NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ทั่วไป อีกทั้งยังช่วยราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยได้รับส่วนลดค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 250 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน สนับสนุนราคาก๊าซ NGV ให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน โดยจะตรึงไว้ที่ราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน


นอกจากนี้ รัฐบาลยังดูแลในส่วนของค่าไฟฟ้า ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 โดยช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งคนในกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 20 ล้านรายทั่วประเทศ โดยงบประมาณด้านพลังงานที่ภาครัฐช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เหตุการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน เป็นเงินจำนวน 164,228 ล้านบาท คาดว่าจะใช้งบประมาณอีก 43,602 - 45,102 ล้านบาทในการดำเนินมาตรการที่กล่าวข้างต้นต่อไป


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เมื่อเทียบกับราคาพลังงานในหลายประเทศทั่วโลก ราคาพลังงานในประเทศไทยยังไม่แพงที่สุด เช่น ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 ประเทศไทยยังอยู่ที่ 29.49 บาท/ลิตร ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลของประเทศต่าง ๆ เช่น ฮ่องกง อยู่ที่ 84.97 บาท/ลิตร นอร์เวย์ อยู่ที่ 80.57 บาท/ลิตร อังกฤษอยู่ที่ 77.80 บาท/ลิตร สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 44.92 บาท/ลิตร อินเดีย 44.23 บาท/ลิตร ญี่ปุ่นอยู่ที่ 40.41 บาท/ลิตร ส่วนในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ อยู่ที่ 64.90 บาท/ลิตร ลาว อยู่ที่ 48.60 บาท/ลิตร ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 47.36 บาท/ลิตร กัมพูชา อยู่ที่ 43.78 บาท/ลิตร เมียนมา อยู่ที่ 41.83 บาท/ลิตร อินโดนีเซีย อยู่ที่ 40.86 บาท/ลิตร ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลทั่วโลกอยู่ที่ 43.85 บาท/ลิตร


นายธนกร กล่าวต่อว่า สำหรับ ราคา LPG ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 ประเทศไทยยังอยู่ที่ 19 บาท/กก. ขณะที่ราคา LPG ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น สวีเดน อยู่ที่ 93.65 บาท/กก. อินเดีย อยู่ที่ 61.20 บาท/กก. อังกฤษ อยู่ที่ 58.19 บาท/กก. ออสเตรเลีย อยู่ที่ 56.63 บาท/กก. เกาหลีใต้ อยู่ที่ 56.37 บาท/กก. ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 51.61 บาท/กก. ตุรกี อยู่ที่ 49.52 บาท/กก. กัมพูชา อยู่ที่ 45.89 บาท/กก. ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ย LPG ทั่วโลกอยู่ที่ 52.96 บาท/กก.


ขณะที่ ราคาน้ำมันเบนซิน ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประเทศไทยยังอยู่ที่ 38.35 บาท/ลิตร ขณะที่ราคาราคาน้ำมันเบนซินประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ฮ่องกง อยู่ที่ 96.24 บาท/ลิตร นอร์เวย์ อยู่ที่ 83.11 บาท/ลิตร อังกฤษ อยู่ที่ 71.60 บาท/ลิตร อินเดีย อยู่ที่ 49.74 บาท/ลิตร ญี่ปุ่น อยู่ที่ 46.27 บาท/ลิตร สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 40.47 บาท/ลิตร ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยน้ำมันเบนซินทั่วโลกอยู่ที่ 45.36 บาท/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันเบนซินในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ อยู่ที่ 70.53 บาท/ลิตร ลาว อยู่ที่ 57.82 บาท/ลิตร ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 48.63 บาท/ลิตร กัมพูชา อยู่ที่ 47.91 บาท/ลิตร เวียดนาม อยู่ที่ 43.53 บาท/ลิตร มาเลเซีย อยู่ที่ 40.12 บาท/ลิตร เป็นต้น


“จากราคาพลังงานของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและประเทศในอาเซียน ทั้งพลังงานจากน้ำมันดีเซล LPG และน้ำมันเบนซิน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาพลังงานในประเทศไทยแล้วพบว่า ราคาพลังงานของไทยยังถูกกว่าในหลายประเทศ รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยพลังงานทั่วโลก ราคาพลังงานในประเทศไทยก็ยังถือว่าต่ำกว่าราคาเฉลี่ยพลังงานทั่วโลกเช่นกัน ส่วนประเทศที่มีราคาพลังงานถูกกว่าไทยนั้น เพราะประเทศเหล่านั้นมีพลังงานของตนเอง อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะมีการออกมาตรการดูแลช่วยเหลือด้านพลังงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ก็ยังจำเป็นต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงาน จะมีการออกแคมเปญเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้พลังงานและการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว ////


9 เม.ย. 2565 เวลา 09:51 | อ่าน 269


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
จอดรถ พวงมาลัยไม่ตรง เสียหายมากกว่าที่คิด
94 5 ธ.ค. 2566
เปิดไล่ฝ้าทิ้งไว้ อาจทำกระจกแตกทั้งบาน?
66 5 ธ.ค. 2566
ขับรถเกียร์ออโต้ อย่างไร ให้ประหยัดน้ำมัน ?
69 5 ธ.ค. 2566
รัดเกล้า ชูมาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ย้ำไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ แต่ช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างยั่งยืน
18 3 ธ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2566
192 3 ธ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาล เผย บริษัทรถ EV เตรียมลงทุนในไทยต่อเนื่อง
173 2 ธ.ค. 2566
ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
343 1 ธ.ค. 2566
อนุทิน-พวงเพ็ชร จับมือเปิดตัวแอพ
294 29 พ.ย. 2566
​รองนายกฯ ภูมิธรรม กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล็อตแรกวันนี้ จ่าย 5 รอบ
277 29 พ.ย. 2566
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
134 28 พ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน