กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม

9 เม.ย. 2565 เวลา 10:05 | อ่าน 350
แชร์ไปยัง
L
 

✅✅นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางดำเนินงานภายใต้คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลหิตวิทยา และเภสัชกรเชี่ยวชาญ โดยดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะทำงานฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามความเหมาะสม จำเป็นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้


กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม

1. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้และขยายเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการใช้ยาที่ต้องลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติ
การใช้ยาในระบบ OCPA ดังนี้
1.1 ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้การใช้ยา Rituximab จากเดิม สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ชนิด Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) ชนิด Follicular Lymphoma (FCL) ชนิด Mantle Cell Lymphoma (MCL) และชนิด Marginal Zone Lymphoma (MZL) ให้ขยายสิทธิผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น

1.2 ขยายเงื่อนไขข้อบ่งชี้การใช้ยา ได้แก่
(1) ยา Rituximab จากเดิม 6 ข้อบ่งชี้ เป็น 10 ข้อบ่งชี้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ชนิด Burkitt Lymphoma/Leukemia (BL) และชนิด Lymphoplasmacytic Lymphoma (LPL) หรือ Waldenstrom macroglobulinemia ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ และสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ชนิด Burkitt Lymphoma/Leukemia (BL) และชนิด Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) ในผู้ป่วยเด็ก
(2) ยา Bortezomib จากเดิม 1 ข้อบ่งชี้ เป็น 2 ข้อบ่งชี้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรค Systemic light chain amyloidosis

2. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการใช้ยาที่ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA ได้แก่ ยา Azacitidine จากเดิม สำหรับผู้ป่วยโรค Myelodysplastic syndrome ชนิดกลุ่มความเสี่ยงสูง และโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ชนิดมัยอิลอยด์ (Acute Myeloid Leukemia: AML) ในผู้ป่วยสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้ขยายสิทธิผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น

3. กำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา 4 รายการ ได้แก่ Azacitidine, Bendamustine, Bortezomib และ Rituximab เพื่อเป็นการกำกับการเบิกจ่ายเงินให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ โดยผู้ป่วยจะยังคงได้รับยา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการรักษาและมีความปลอดภัย

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ใช้สิทธิข้าราชการ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการรักษาที่จำเป็นอย่างสมเหตุผล โดยหลักเกณฑ์ตาม ข้อ 1 - 2 จะมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับอัตราเบิกจ่ายค่ายาตามข้อ 3 ให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6850 6851 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง สวัสดิการรักษาพยาบาล


9 เม.ย. 2565 เวลา 10:05 | อ่าน 350


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
86 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
16 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
187 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
22 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
286 24 ก.ย. 2566
497 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
195 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
99 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
487 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
277 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน