โฆษกรัฐบาล เผย 3 กลุ่มเปราะบางขอบคุณนายกฯ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยืนยัน รัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

11 เม.ย. 2565 เวลา 21:02 | อ่าน 278
แชร์ไปยัง
L
 
3 กลุ่มเปราะบางขอบคุณนายกฯ สร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยืนยัน รัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตาม 10 มาตรการด่วน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายราว 40 ล้านคน นั้น ในส่วนของการดูแลกลุ่มเปราะบาง กรมบัญชีกลาง ได้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ในรอบเดือน เม.ย. 65 แล้วเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้แก่


1. เบี้ยผู้สูงอายุ 600 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ
2. เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท
3. เบี้ยผู้พิการ 800 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

โดยทั้ง 3 กลุ่มเปราะบางได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยประชาชน สั่งการ กำกับ ติดตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ติดตามเรื่องราวการสู้ชีวิตของ “ช่างเก้า” หรือ นายนพเก้า นาแป้น อายุ 48 ปี ชายพิการครึ่งท่อนแต่กำเนิดและมีนิ้วมือ 9 นิ้ว ที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ยึดอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยเปิดร้านเป็นเพิงเล็ก ๆ ที่ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มาเป็นเวลาหลายปี แม้ขณะนี้ประสบปัญหามีลูกค้าน้อยลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจโควิด แต่ก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้ พร้อมจะสู้เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว ซึ่งนายกรัฐมนตรีชื่นชมในความสามารถของนายนพเก้า ที่เป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตต่อสู้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งยังเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถึงแม้สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ แต่จิตใจยังคิดสู้ ไม่ท้อถอยต่อโชคชะตา โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมการทหารช่าง กองทัพบก จัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของนายนพเก้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถอยู่อาศัยกับครอบครัวได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับส่งกำลังใจให้นายนพเก้าดำรงตนเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมตลอดไป


“นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำเสมอว่า นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงในระยะยาว คือการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาส และมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยืนยันว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ต่อไป พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้ครัวเรือนทุกกลุ่มให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งรัฐบาลกำลังเดินหน้าทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า สำหรับการโอนเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” จากภาครัฐ 3 กลุ่ม ประจำเดือน เม.ย. 65 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีแก่ผู้ที่ได้สิทธิ ซึ่งในเดือน เม.ย. 65 มีการโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 8 เม.ย. 65 ซึ่งเร็วกว่าปกติ เนื่องจากวันที่ 10 เม.ย. 65 ตรงกับวันหยุดราชการ โดยมีการโอนเงินในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 1. เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) 2. เยียวยากลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาทเข้าบัญชีธนาคาร ตามเกณฑ์อายุ 3. เยียวยากลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ โดยผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 เมษายน สำหรับปฏิทินจ่ายเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” ในอีก 5 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2565 เป็นดังนี้ เดือน พ.ค. 65 วันอังคารที่ 10 พ.ค. 65 เดือน มิ.ย. 65 วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65 เดือน ก.ค. 65 วันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 65 เดือน ส.ค. 65 วันพุธที่ 10 ส.ค.65 และเดือน ก.ย. 65 วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 65


11 เม.ย. 2565 เวลา 21:02 | อ่าน 278


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
จอดรถ พวงมาลัยไม่ตรง เสียหายมากกว่าที่คิด
94 5 ธ.ค. 2566
เปิดไล่ฝ้าทิ้งไว้ อาจทำกระจกแตกทั้งบาน?
66 5 ธ.ค. 2566
ขับรถเกียร์ออโต้ อย่างไร ให้ประหยัดน้ำมัน ?
69 5 ธ.ค. 2566
รัดเกล้า ชูมาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ย้ำไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ แต่ช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างยั่งยืน
18 3 ธ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2566
192 3 ธ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาล เผย บริษัทรถ EV เตรียมลงทุนในไทยต่อเนื่อง
173 2 ธ.ค. 2566
ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
343 1 ธ.ค. 2566
อนุทิน-พวงเพ็ชร จับมือเปิดตัวแอพ
294 29 พ.ย. 2566
​รองนายกฯ ภูมิธรรม กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล็อตแรกวันนี้ จ่าย 5 รอบ
277 29 พ.ย. 2566
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
134 28 พ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน