มหาดไทย มอบความห่วงใยประชาชน สงกรานต์ 65 ขับรถ-รดน้ำขอพรอย่างปลอดภัย เปิดสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

13 เม.ย. 2565 เวลา 09:11 | อ่าน 285
แชร์ไปยัง
L
 
มหาดไทย มอบความห่วงใยประชาชน สงกรานต์ 65


ปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยทุกจังหวัดทั่วประเทศส่งมอบความสุขพี่น้องประชาชนต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2565 บูรณาการพื้นที่ดูแล-อำนวยความสะดวกเดินทางปลอดภัย ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามห่างไกลโควิด-19 พร้อมเปิดสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 แสตนบายรับเรื่องและประสานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (12 เม.ย. 65) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อำนวยพรให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุข ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม อันเป็นรากเหง้าของคนในชาติ รากเหง้าที่ทำให้พวกเรามีความภาคภูมิใจและช่วยกันสร้างความรักสามัคคี ดูแลประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีความสุขร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง สืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามด้วยการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุข ความอบอุ่น และความปลอดภัย


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก โดยทุกจังหวัดได้สั่งการและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งเส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท บริหารจัดการถนนที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ หยุดปฏิบัติงาน และติดตั้งเครื่องหมาย/สัญลักษณ์เตือนให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อำเภอ ทั้งหน่วยวิชาการ หน่วยให้คำปรึกษา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรสแตนบายมอนิเตอร์ติดตามความปลอดภัยทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และได้สั่งการให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งมูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ จัดตั้งด่านอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งบนเส้นทางหลักและเส้นทางรองทั่วประเทศ พร้อมจุดบริการตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และสำหรับในพื้นที่ถนนในชุมชน ฝ่ายปกครอง ได้ใช้กลไกทั้งท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงมหาดไทยได้กำชับและติดตามการดำเนินงานโดยให้ทุกจังหวัดและอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการตรวจตราการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการตามข้อกำหนดฯ ฉบับล่าสุด และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ในพื้นที่จัดงาน รณรงค์สร้างการรับรู้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด Universal Prevention และ DMHTA อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่สาดน้ำใส่กัน แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานประเพณีที่ดีงามของคนไทย เช่น รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือรดน้ำสงกรานต์กันด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง ทั้งนี้ ห้ามจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟม ประแป้ง ดื่ม หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 อาจมีความเข้มงวดกวดขัน ทำให้พี่น้องประชาชนยุ่งยากลำบากบ้าง แต่ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนทุกคน


“อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 นี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน ได้ใช้ชีวิตในวันหยุดต่อเนื่องร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยความรัก ความสุข ความอบอุ่น ความห่วงใยซึ่งกันและกัน ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เอื้ออาทรต่อผู้ใช้ทางร่วมกัน หากง่วงก็หยุดพัก เหนื่อยก็หยุดพัก พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และหากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งใดที่เป็นอันตราย หรือต้องการขอความช่วยเหลือในทุกเรื่อง สามารถโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และอาสาสมัคร เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ


13 เม.ย. 2565 เวลา 09:11 | อ่าน 285


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
จอดรถ พวงมาลัยไม่ตรง เสียหายมากกว่าที่คิด
98 5 ธ.ค. 2566
เปิดไล่ฝ้าทิ้งไว้ อาจทำกระจกแตกทั้งบาน?
66 5 ธ.ค. 2566
ขับรถเกียร์ออโต้ อย่างไร ให้ประหยัดน้ำมัน ?
76 5 ธ.ค. 2566
รัดเกล้า ชูมาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ย้ำไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ แต่ช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างยั่งยืน
18 3 ธ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2566
195 3 ธ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาล เผย บริษัทรถ EV เตรียมลงทุนในไทยต่อเนื่อง
173 2 ธ.ค. 2566
ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
343 1 ธ.ค. 2566
อนุทิน-พวงเพ็ชร จับมือเปิดตัวแอพ
294 29 พ.ย. 2566
​รองนายกฯ ภูมิธรรม กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล็อตแรกวันนี้ จ่าย 5 รอบ
277 29 พ.ย. 2566
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
134 28 พ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน