ลักษณะนาม ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ แบ่งตามหมวดตัวอักษร

28 ก.ค. 2565 เวลา 15:29 | อ่าน 379 | อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2565 เวลา 10:29
แชร์ไปยัง
line
 
ลักษณะนาม ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ แบ่งตามหมวดตัวอักษร

หมด ก

คำศัพท์  ลักษณะนาม
กงจักร กง,วง
กงธนู คัน
กบ ตัว
กรงขัง กรง
กรรไกร เล่ม
กรวด ก้อน
กรอบพระ กรอบ,อัน
กระจก แผ่น,บาน
กระจับปี่ คัน
กระจาด ใบ
กระแจะ วง,คู่
กระโจม หลัง
กระชอน อัน
กระชัง ใบ
กระชาย แง่ง,หัว
กระชุ ใบ
กระเช้า ใบ
กระแชง ผืน
กระด้ง ใบ
กระดอง กระดอง,ฝา
กระดาน แผ่น
กระดานดำ แผ่น
กระดุม เม็ด
กระดูก ท่อน,ชิ้น
กระต๊อบ หลัง
กระต่าย ตัว
กระติก ใบ
กระถาง ใบ,ลูก
กระโถน ใบ,ลูก
กระทง ใบ
กระทรวง กระทรวง
กระเทียม หัว,กลีบ,จุก
กระบวย อัน
กระบอก อัน
กระบองเพชร ต้น
กระบี่ เล่ม
กระบุง ใบ,ลูก
กระเบื้อง แผ่น
กระป๋อง ใบ
กระปุก ใบ
กระเป๋า ใบ
กระโปรง  ตัว
กระสวย อัน
กระสอบ ใบ
กระสุน ลูก,นัด
กรับ คู่
กริช เล่ม
กลด คัน
กลอง ใบ,ลูก
กล่อง ใบ,กล่อง,ลูก
กล้อง กล้อง
กลอย หัว
กษัตริย์ พระองค์
ก๊อก ก๊อก
กองกอย ตัว
กองทัพ กองทัพ
กองพล กองพล
กะละปังหา กิ่ง,ต้น
กะละมัง ใบ,ลูก
กังหัน ตัว
กันชน อัน
กันสาด อัน,ด้าน
กัลปพฤกษ์ ต้น
ก้าม ก้าม
การ์ตูน ตัว,เรื่อง
กาสาวพัสตร์ ผืน
กำไล วง
กินนร ตัว,ตน
กุญแจ ดอก,ลูก
กุฎี หลัง
เกวียน เล่ม
เกียร์ ชุด
เกี๊ยะ คู่
แก้ว ใบ
โกดัง หลัง

หมด ข

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ขน เส้น
ขนม  ชิ้น
ขนมครก ฝา,คู่
ขนมจีน จับ,หัว
ขมิ้น แง่ง,หัว
ขลุ่ย เลา
ขวาน เล่ม
ขอ,ตะขอ ตัว
ขอสับ อัน
ขัน ใบ
ข่าย ผืน
ข้าว เม็ด
ข้าวเกรียบ แผ่น
ข้าวต้มผัด มัด,กลีบ
ข้าวตอก ดอก
ข้าวโพด ฝัก
ข้าวเม่าทอด ลูก,แพ
ข้าวหลาม กระบอก
ขิง แง่ง,หัว
ขิม ตัว
เข่ง ใบ,ลูก
เขต เขต
เข็ม เล่ม
เข็มขัด เส้น,สาย
เข็มหมุด  ตัว
เขา,ภูเขา เขา,ภูเขา
เขา(สัตว์) เขา,ข้าง,คู่
เขื่อน เขื่อน
ไข่ ฟอง
ไข่มุก เม็ด

หมด ค

คำศัพท์  ลักษณะนาม
คทา อัน,เล่ม
คบเพลิง อัน,ดุ้น
ครก ใบ,ลูก
ครอบครัว ครอบครัว
ครีบ ครีบ
ครุฑ ครุฑ
คลอง คลอง
คลินิก แห่ง
คอก คอก
คอนเสิร์ต เต้า
คอมพิวเตอร์ วง
คันฉ่อง เครื่อง
คันไถ อัน
ค่าย ค่าย
คาราวาน กอง
คีม อัน,เล่ม
คุก แห่ง,คุก
คุกกี้ ชิ้น,อัน
คูหา คูหา
เค้ก ชิ้น,อัน
เคเบิล เส้น,สาย
เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
เครื่องบิน ลำ,เครื่อง
เครื่องแบบ ชุด
เครื่องร่อน ลำ
เคียว เล่ม
แคร่ แคร่
โคม ดวง,ใบ,ลูก
โคลง บท

หมด ฆ

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ฆ้อง  ใบ,ลูก


หมด ง

คำศัพท์  ลักษณะนาม
งวง  งวง
งอบ ใบ
งาช้าง กิ่ง
ง้าว เล่ม
งิ้ว ตัว,ใบ

หมด จ


คำศัพท์  ลักษณะนาม
จดหมาย  ฉบับ
จรวด ลำ
จอ ผืน,จอ
จอบ เล่ม
จะเข้ ตัว
จักร คัน,หลัง
จังหวัด จังหวัด
จาก ตับ
จาน ใบ,ลูก
จานบิน,จานผี ลำ
จานเสียง แผ่น
จิต ดวง
จีวร ผืน
จุลสาร ฉบับ,เล่ม
เจดีย์ องค์
แจกัน ใบ
ใจ,ดวงใจ,หัวใจ ดวง


หมด ฉ


คำศัพท์  ลักษณะนาม
ฉลองพระองค์ องค์
ฉลองพระบาท ข้าง,คู่,องค์
ฉัตร คัน
ฉาง หลัง
ฉาบ ข้าง,คู่
โฉนด ฉบับ
ฉิ่ง ข้าง,คู่
ฉมวก เล่ม


หมด ช


คำศัพท์  ลักษณะนาม
ชฎา หัว
ชนัก เล่ม
ชมรม ชมรม
ช้อน คัน
ชอล์ก แท่ง,กล่อง
ชะลอม ใบ,ลูก
ชะแลง อัน
ช้าง เชือก
ชานชาลา ชาน
ชานหมาก คำ
ชายแครง ผืน
ชิงช้าสวรรค์ เครื่อง
ชุมทาง ชุมทาง
ชุมสายโทรศัพท์ ชุมสาย
เช็ค ฉบับ,ใบ,เล่ม
เชิงเทียน อัน,ข้าง,คู่
แชร์ มือ,วง

หมด ซ

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ซอ คัน
ซอง ซอง
ซากศพ ซาก
ซาลาเปา ลูก,ใบ
ซิการ์ มวน
ซิ่น ถุง,ผืน
ซิป อัน,เส้น,สาย
ซี่โครง ซี่
ซุง ท่อน,ต้น
เซียมซี ติ้ว
โซ่ เส้น,สาย

หมด ฌ

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ฌาปนสถาน แห่ง

หมด ญ

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ญัตติ ญัตติ

หมด ฎ

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ฎีกา ฎีกา

หมด ฐ

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ฐาน ฐาน
ฐานทัพ ฐานทัพ

หมด ณ

คำศัพท์  ลักษณะนาม
เณร,สามเณร รูป

หมด ด

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ดนตรี วง
ดราฟต์ ฉบับ,ใบ
ดวงใจ ดวง
ดวงตราไปรษณีย์ ดวง
ดวงตา ดวง
ดอกจัน ตัว
ดอกไม้ ดอก,ช่อ,พวง
ดั้งจมูก ดั้ง
ด่าน ด่าน
ดาบ เล่ม
ดาบส ตน
ดารา,ดาว ดาว
ดาวตก ดวง
ดินสอ แท่ง
ดุริยางค์ วง
ดุม เม็ด
เดือย อัน
ไดนาโม ลูก


หมด ต

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ตถาคต องค์
ตระกูล ตระกูล
ตรา ดวง
ตรายาง อัน
ตราสาร ฉบับ
ตรี เล่ม
ตลับ ใบ,ลูก
ตลับลูกปืน ตลับ
ตลาด ตลาด
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ตวัก อัน
ตะกร้อ ลูก
ตะกร้า ลูก
ตะเกียง ดวง
ตะเกียบ ข้าง,คู่
ตะขอ ตัว,คู่
ตะไบ เล่ม,อัน
ตะปู ตัว,ดอก
ตะโพน ใบ,ลูก
ตะวัน ดวง
ตะหลิว อัน
ตั่ง ตัว
ตั๋ว ใบ
ตัวโน้ต ตัว
ตาข่าย ผืน,ปาก
ตาชั่ง เครื่อง
ตำรับ ตำรับ
ตำรา เล่ม,ฉบับ
ตุ๊กตา ตัว
ตุ่ม ใบ,ลูก
โต๊ะ ตัว
ไต้ฝุ่น ลูก

หมด ถ

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ถนน สาย
ถาด ใบ
ถ้ำ ถ้ำ
ถุงเท้า ข้าง,คู่
เถระ รูป
โถส้วม โถ

หมด ท

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ทวน เล่ม
ทวีป ทวีป
ทองคำเปลว แผ่น
ทะเล แห่ง
ทัพ กอง,ทัพ
ทางหลวง สาย
ที่ดิน แปลง,ผืน
ที่นอน ผืน,แผ่น
เทพเจ้า องค์
เทวดา องค์
เทียน เล่ม
เทือกเขา เทือก
โทรทัศน์ เครื่อง

หมด ผ

คำศัพท์  ลักษณะนาม
ธงชาติ ผืน
ธนบัตร ใบ,ฉบับ
ธนาคาร ธนาคาร,แห่ง
ธนาณัติ ฉบับ,ใบ
ธรรมาสน์ หลัง
ธูป ดอก

**หมวดอักษร อื่น ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ

28 ก.ค. 2565 เวลา 15:29 | อ่าน 379 | อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2565 เวลา 10:29


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
มาใหม่
42 8 ธ.ค. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี 10 เดือน ไทยส่งออกข้าวโต 33% มั่นใจปีนี้ได้ตามที่ตั้งเป้า 7.5 ล้านตัน สั่งการให้ควบคุมคุณภาพเพื่อคงชื่อเสียงข้าวไทยในตลาดโลก
32 8 ธ.ค. 2565
ประกันสังคมฝากเตือน! ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2566 ดำเนินการผ่าน 4 ช่องทางได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 65-31 มี.ค.66 ย้ำอย่าลืมใช้สิทธิทำฟันประจำปีวงเงิน 900 บาท
36 8 ธ.ค. 2565
กสร. เตือน! นายจ้างยื่นแบบ คร.11 ภายใน ม.ค. ศกหน้า
34 7 ธ.ค. 2565
31 7 ธ.ค. 2565
ครม.เห็นชอบให้ กฟผ. ถือหุ้นธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ไม่เกิน 50% มูลค่า 1.63 หมื่นลบ. เสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในประเทศ พร้อมก้าวสู่การเป็นฮับซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในอาเซียน
46 6 ธ.ค. 2565
ครม. มีมติขยายกรอบการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ รูปแบบโครงการเช่าระยะสั้น (Rental) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5050 และ ส.กท. 827 (บางส่วน)
39 6 ธ.ค. 2565
สธ.เผยถ่ายโอน รพ.สต.คืบหน้าแล้ว 40 จังหวัด 2,932 แห่ง เหลืออีก 9 จังหวัด 331 แห่ง
47 5 ธ.ค. 2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยัน “ใบสั่งจริง แสกนจ่ายได้” แปะหน้ารถกรณีหาตัวคนขับไม่เจอเท่านั้น
50 5 ธ.ค. 2565
โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
58 5 ธ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน