ชี้แจง! “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ยึดเกณฑ์เดิม ผู้รับบำนาญไม่มีสิทธิ พร้อมปรับปรุงนโยบาย - กฎระเบียบให้มีความชัดเจน

2 ก.ย. 2565 เวลา 21:14 | อ่าน 287
แชร์ไปยัง
L
 

จากข้อมูลเท็จที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กลุ่มผู้ได้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันจากรัฐ ให้สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกทางหนึ่งด้วยนั้น


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยึดเกณฑ์เดิม ผู้รับบำนาญไม่มีสิทธิ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า “ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง” ปัจจุบันยังยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ (กผส.) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่เพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ที่กำหนด “ไม่ให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับประโยชน์อื่น”


สำหรับกรณีผู้สูงอายุที่รับบำนาญหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เช่น รับบำนาญต่อจากบุตรที่เสียชีวิตแล้ว พร้อมกับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย จนกระทั่ง อปท. ได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกเบี้ยยังชีพคืน เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนั้น

รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ในคราวประชุม ครม. (23 ส.ค. 65) ได้มีมติให้คืนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่รับประโยชน์ซ้ำซ้อน ที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้ว จำนวน 28,345 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245.24 ล้านบาท และให้ อปท. ดำเนินการถอนฟ้องหรือระงับการบังคับคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ ครม. มีมติ


นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังนำเสนอแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุ (กผส.) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อระเบียบใหม่ของ กผส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะนำไปปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกัน จากนั้นจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ดังนั้น ในระหว่างที่ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ปัจจุบัน ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58726

2 ก.ย. 2565 เวลา 21:14 | อ่าน 287


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
98 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
17 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
195 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
23 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
290 24 ก.ย. 2566
501 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
196 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
100 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
493 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
281 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน