ชี้แจง! “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ยึดเกณฑ์เดิม ผู้รับบำนาญไม่มีสิทธิ พร้อมปรับปรุงนโยบาย - กฎระเบียบให้มีความชัดเจน

2 ก.ย. 2565 เวลา 21:14 | อ่าน 118
แชร์ไปยัง
line
 

จากข้อมูลเท็จที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กลุ่มผู้ได้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันจากรัฐ ให้สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกทางหนึ่งด้วยนั้น


เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยึดเกณฑ์เดิม ผู้รับบำนาญไม่มีสิทธิ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า “ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง” ปัจจุบันยังยึดหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ (กผส.) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่เพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ที่กำหนด “ไม่ให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับประโยชน์อื่น”


สำหรับกรณีผู้สูงอายุที่รับบำนาญหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เช่น รับบำนาญต่อจากบุตรที่เสียชีวิตแล้ว พร้อมกับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย จนกระทั่ง อปท. ได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกเบี้ยยังชีพคืน เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนั้น
รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ในคราวประชุม ครม. (23 ส.ค. 65) ได้มีมติให้คืนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่รับประโยชน์ซ้ำซ้อน ที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้ว จำนวน 28,345 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245.24 ล้านบาท และให้ อปท. ดำเนินการถอนฟ้องหรือระงับการบังคับคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ ครม. มีมติ


นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังนำเสนอแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุ (กผส.) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อระเบียบใหม่ของ กผส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะนำไปปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกัน จากนั้นจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ดังนั้น ในระหว่างที่ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ปัจจุบัน ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58726

2 ก.ย. 2565 เวลา 21:14 | อ่าน 118


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
40 24 ก.ย. 2565
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
32 24 ก.ย. 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565
55 24 ก.ย. 2565
คุณแม่เบิกค่าฝากครรภ์กับประกันสังคมได้ทั้งหมดกี่บาท ?
คุณแม่เบิกค่าฝากครรภ์กับประกันสังคมได้ทั้งหมดกี่บาท ?
52 21 ก.ย. 2565
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
53 21 ก.ย. 2565
สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
สินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
51 20 ก.ย. 2565
ครม. ไฟเขียว! ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน
ครม. ไฟเขียว! ปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน
58 20 ก.ย. 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 18-24 กันยายน 2565
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 18-24 กันยายน 2565
67 18 ก.ย. 2565
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
113 17 ก.ย. 2565
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
97 17 ก.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน