การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ

10 ก.ย. 2565 เวลา 21:17 | อ่าน 3,826
 
การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ


ลาป่วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
ต้องมีใบรับรองแพทย์

• ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลาในปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการ
ยกเว้น ปวท. เห็นชอบให้ลาต่อไปได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการ

• ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
ต้องมีใบรับรองแพทย์

• ลาได้เท่าที่ป่วยจริง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนปีหนึ่ง ไม่เกิน 30 วัน

ลากิจ
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• มีสิทธิลากิจได้ปีละไม่เกิน 45 วันทำการ
ปีแรกที่รับราชการมีสิทธิลาได้ 15 วันทำการ
• ลาได้ไม่เกิน 10 วันทกำการ
 
 


ลาคลอด
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• มีสิทธิลาได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน
• ยื่นใบลาก่อนหรือในวันที่ลาคลอดบุตร
 
• มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน ได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา 45 วัน
 
 


ลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตร
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการได้รับเงินเดือนระหว่างการลา
• ยื่นใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร
 
• -
 
 
 


ลาพักผ่อน
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
• มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วันทำการ

- ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวมกับปีปัจจุบันไม่เกิน 20 วันทำการ
- ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวมกับปีปัจจุบันไม่เกิน 30 วันทำการ

• ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน


มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วัน สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวมกับปีปัจจุบันไม่เกิน 15 วันทำการ

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• รับราชการไม่น้อยกว่า 12 เดือน

• ลาได้ไม่เกิน 120 วัน

• ขออนุมัติการลา ไม่น้อยกว่า 60 วัน

• จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับจากวันลา และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน
• ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี

• ลาได้ไม่เกิน 120 วัน
 
 


ลาไปถือศิลและปฏิบัติธรรม
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน • ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน


ลาเพื่อรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ลาตามระยะเวลาที่ทางราชการทหารกำหนด
 
 
•ลาตามระยะเวลาที่ทางราชการทหารกำหนด

•ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
 


ลาติดตามคู่สมรส
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ลาได้ไม่เกิน 2 ปี

• กรณีจำเป็นลาต่อได้อีก 2 ปี รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี

• ไม่ได้รับเงินเดือน
•-
 


ลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติงานวิชัยหรือดูงาน
ข้าราชการ พนักงานราชการ
• ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ไม่เกิน 4 ปี

• หากลาต่อเมื่อรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี
•-
 

การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ
การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ
การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ
การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ


ข้อมูลสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

10 ก.ย. 2565 เวลา 21:17 | อ่าน 3,826


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2567
92 14 ก.ค. 2567
โฆษก มท. เผย มหาดไทยเตรียมออกประกาศยกเว้นวีซ่า 60 วัน สำหรับ 93 ประเทศเริ่ม 15 ก.ค. 67 พร้อมปรับปรุงแนวทางตรวจลงตราให้ยืดหยุ่น หนุนไทยแข่งดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก
38 12 ก.ค. 2567
ฤกษ์ออกรถ ปี 2567
94 12 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2567
145 7 ก.ค. 2567
โรคที่มากับหน้าฝน
124 4 ก.ค. 2567
การนั่งดูโทรทัศน์นาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
120 4 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567
417 30 มิ.ย. 2567
งานรอคุณอยู่ ! 7 แสนอัตรา พิพัฒน์ ชวนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด 28 - 30 มิ.ย.67 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 6 - 7
239 25 มิ.ย. 2567
​ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่
1,170 25 มิ.ย. 2567
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถนำวัสดุนิวเคลียร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
76 25 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน