สธ. ยืนยัน ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้ อบจ. ยึดถูกต้องตามกฎหมายและสองฝ่ายมีความพร้อม

10 ธ.ค. 2565 เวลา 21:00 | อ่าน 98
แชร์ไปยัง
line
-Advertisement-
 
สธ. ยืนยัน ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้ อบจ. ยึดถูกต้องตามกฎหมายและสองฝ่ายมีความพร้อม


รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน การถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ไป อบจ. ต้องเป็นไปถูกต้องตามกฎหมาย และทั้งสองฝ่ายต้องมีความพร้อม ชี้การถ่ายโอนรอบปี 2567 บุคลากรยึดตามคู่มือการถ่ายโอนฯ และความเห็น ก.พ. ส่วนงบประมาณ UC สสจ.และ อบจ.ต้องหารือให้ได้ข้อตกลง


รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน การถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ไป อบจ. ต้องเป็นไปถูกต้องตามกฎหมาย และทั้งสองฝ่ายต้องมีความพร้อม ชี้การถ่ายโอนรอบปี 2567 บุคลากรยึดตามคู่มือการถ่ายโอนฯ และความเห็น ก.พ. ส่วนงบประมาณ UC สสจ.และ อบจ.ต้องหารือให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน ล่าสุดเหลืออีก 9 จังหวัด รวม 331 แห่ง

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต.ให้แก่ อบจ. ว่า ได้กำชับและสื่อสารกับผู้บริหารในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งฝ่ายรับและฝ่ายโอนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในส่วนกลางระดับอนุกรรมการถ่ายโอนฯ ได้ทำความชัดเจนในหลักการและหลักเกณฑ์การถ่ายโอนในรอบที่ 2 ปี 2567 โดย ประการที่ 1 บุคลากรที่จะถ่ายโอนตามภารกิจ เป็นไปตามคู่มือการถ่ายโอนฯ และการยืนยันของผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ซึ่งมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ประการที่ 2 งบประมาณ ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็น fix cost ของรพ.สต. ตามขนาด S, M, L ซึ่งสำนักงบประมาณเป็นหน่วยดำเนินการ และส่วนที่สอง งบประมาณหลักประกันสุขภาพ หรือ งบ UC ซึ่งเป็นงบที่ รพ.สต.เคยได้รับนั้น หน่วยงานในระดับพื้นที่ คือ สสจ. และ อบจ. ต้องเจรจาหารือตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงบในส่วนผู้ป่วยนอก (OP) และงบในส่วนรายการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ (PP) ให้เกิดข้อตกลงทั้งสองฝ่าย
-Advertisement-
นายแพทย์พงศ์เกษมกล่าวต่อว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอำนาจให้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) เป็นผู้ลงนามการส่งมอบและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายก อบจ. ซึ่งแต่ละพื้นที่ สสจ.และ อบจ. ต้องมีการประสานหารือ ติดตามตรวจสอบ ทบทวนประเด็นต่างๆ ที่อาจยังมีความไม่ชัดเจนหรือยังเป็นข้อกังวลใจอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และลดผลกระทบทั้งต่อการให้บริการประชาชน หน่วยงานและบุคลากรที่ต้องถ่ายโอน จึงอาจทำให้บางจังหวัดมีความล่าช้าอยู่บ้าง แต่ขณะนี้ถือว่าคืบหน้าไปอย่างมาก มีการถ่ายโอนไปแล้ว 40 จังหวัด รวม 2,932 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 9 จังหวัด รวม 331 แห่ง ทางพื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ หากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังเป็นข้อกังวลใจในการถ่ายโอน สามารถแก้ปัญหาได้ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริการประชาชน หรือบุคลากรที่ต้องถ่ายโอน ก็สามารถลงนามการส่งมอบและ MOU ได้ทันที

“กระทรวงสาธารณสุข เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับช่วงที่อาจจะมีการระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น รวมถึงไวรัสอุบัติใหม่ตัวอื่นของโรคทางเดินหายใจที่เริ่มมีรายงาน และโรคติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและผลกระทบตามมา เนื่องจากระบบเดิมที่ดำเนินการอยู่ทางระบาดวิทยา คือการเฝ้าระวังโรค การควบคุมและป้องกันโรค การส่งต่อ ตลอดจนการรายงานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการสั่งการตามระดับถึงในพื้นที่ ซึ่งอาจมีปัญหาเนื่องจากไม่สามารถสั่งการตรงได้ แต่เป็นการประสานงานแทน ทำให้อาจรับมือได้ไม่ทันท่วงที” นายแพทย์พงศ์เกษมกล่าว

*********************************** 10 ธันวาคม 2565

-Advertisement-

10 ธ.ค. 2565 เวลา 21:00 | อ่าน 98


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
ส่วนราชการทยอยออกแนวปฏิบัติรับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ล่าสุดถึงคิวกรมที่ดินกำหนดวิธีแสดงใบอนุญาต 3 วิธี
51 29 ม.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 29 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2566
56 29 ม.ค. 2566
ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษี 2 เท่า เมื่อบริจาค 13 มูลนิธิด้านสาธารณสุข ผ่านระบบ e-Donation อีก 2 ปี จนถึงสิ้นปี 67
78 25 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผยฯ พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้
83 23 ม.ค. 2566
​แจงชัด ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ผ่านแอป D.DOPA ไม่ต้องไปแจ้งเขตหรืออำเภอ ใช้บริการแล้ว เกือบ6 หมื่นคน
66 23 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ปลื้ม ประเทศไทยติด 1 ใน 23 สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวในปี 2023 จากเว็บไซต์ Insider ขึ้นชื่อมีเทศกาลที่น่าสนใจตลอดทั้งปี เหมาะกับนักชิมนักชอปทั่วโลก
78 22 ม.ค. 2566
แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ.
66 22 ม.ค. 2566
สรรพากรแนะประชาชน โทร 1161 สอบถามข้อเท็จจริง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
62 22 ม.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผยฐานะการเงิน-การคลังไทยแข็งแกร่ง! 3 เดือนแรกปีงบฯ 2566 จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 6.33 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการกว่า 7.36 หมื่นล้านบาท เศรษฐกิจส่งสัญญาณบวก
75 22 ม.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ วันที่ 22-28 มกราคม 2566
70 22 ม.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน

advertisement