เคยเป็นหลอดเลือดสมองตีบ เสี่ยงเกิดหลอดเลือดสมองแตก จริงหรือไม่

14 ธ.ค. 2565 เวลา 20:47 | อ่าน 217
แชร์ไปยัง
L
 
เคยเป็นหลอดเลือดสมองตีบ เสี่ยงเกิดหลอดเลือดสมองแตก จริงหรือไม่


จริงไหม หากเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบ ต่อไปต้องเกิดเส้นเลือดสมองแตก สัญญาณอันตรายแบบไหนต้องรีบไปพบแพทย์


โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุสำคัญลำดับต้น ๆ ที่พรากชีวิตคนไทย จากรายงานสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยในปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด 34,545 คน (อัตราตาย 53 ต่อประชากรแสนคน) แบ่งเป็น เพศชาย 19,949 คน (ร้อยละ 58) มากกว่าเพศหญิง 14,596 คน (ร้อยละ 42) ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 23,817 คน (ร้อยละ 69) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในแต่ละปีตั้งแต่ 2560-2564 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 479, 534, 588 และ 645 ตามลำดับ เช่นเดียวกับอัตราตายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 พบอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 48, 47, 53 และ 53 ตามลำดับ

อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ STROKE จึงจัดได้ว่า เป็นโรคที่คนไทยต้องระวัง มีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิต หรือเกิดความพิการระยะยาวได้ หลายคนที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ จึงมักจะกังวลว่าจะเกิดซ้ำในอนาคตหรือไม่ หรืออาจเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดสมองแตกได้ นายแพทย์ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ อายุรกรรมประสาท เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองและการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันด้วยสายสวนหลอดเลือดสมอง กล่าวกับ Hfocus ว่า คนไข้ที่เกิดปัญหาหลอดเลือดสมองจะได้รับยาไปรับประทานเพื่อไม่ให้เป็นซ้ำ เช่น ยาต้านเกล็ดเลือดสำหรับโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองตีบ จะได้รับยาเพื่อรักษาโรคประจำตัวไปด้วย ทั้งโรคหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะได้รับยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ส่วนผู้ป่วยเบาหวานหรือมีความดันโลหิตสูง จะได้รับการรักษาไปพร้อม ๆ กัน โอกาสเกิดซ้ำของผู้ป่วยจึงน้อยลง แต่ก็ยังสามารถเป็นได้อยู่

"หากผู้ที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบด้านขวา ก็อาจจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบข้างซ้ายได้ หรือเป็นซ้ำข้างเดิมได้ และอาจเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองแตกได้ ถ้าตัวผู้ป่วยไม่ดูแลสุขภาพ ละเลยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่ากังวล คือ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย เช่น มีอาการแขนขาอ่อนแรง 5-10 นาทีแล้วก็หาย เคสเหล่านี้เจออยู่เรื่อย ๆ คิดว่าไม่เป็นอะไร หายได้เอง ไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษา แต่นี่คือ อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองแล้ว เรียกว่า โรคหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว ต้องรีบไปรักษาเพื่อกินยาป้องกัน กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้กินยารักษาโรคประจำตัว โอกาสเป็นซ้ำจะสูงมาก และอาจเป็นหลอดเลือดเส้นอื่นได้ด้วย" นายแพทย์ธนบูรณ์ กล่าว

นายแพทย์ธนบูรณ์ เพิ่มเติมว่า ปัจจุบันต้องมีการ Stroke Awareness ระแวดระวัง โรคหลอดเลือดสมอง คอยสังเกตอาการดูว่า อาการเตือนแบบนี้ให้รีบมาโรงพยาบาล เพราะโรคหลอดเลือดสมองตีบเกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง ทุกเวลาที่เนื้อสมองขาดเลือด ทุก 1 วินาที เซลล์ต่าง ๆ จะเสียหาย 20 ล้านเซลล์ หากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เช่น พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มองเห็นไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ให้รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องปฐมพยาบาล แพทย์จะพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 4 ชั่วโมงครึ่งหลังมีอาการหากไม่มีข้อห้าม นับตั้งแต่มีอาการจนถึงการได้รับการวินิจฉัย ยาดังกล่าวมีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะหลอดเลือดสมองเส้นเล็ก พบว่ามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำแล้ว ผู้ป่วยจากที่อ่อนแรงจะกลับมาดี บางคนกลับไปทำงาน ไปอยู่กับครอบครัวได้ปกติ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ป่วยที่เป็น โรคหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่อุดตัน ปัจจุบันมีการรักษาโดยการใส่สายสวนหลอดเลือดสมองเพื่อนำลิ่มเลือดที่อุดตันออกได้หากไม่มีข้อห้าม ซึ่งสถาบันประสาทวิทยาเปิดให้การรักษา 24 ชั่วโมง 7 วันทำการ ดังนั้น หากผู้ป่วยมีอาการให้รีบมาโรงพยาบาล เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด


ข้อมูลจาก hfocus.org

14 ธ.ค. 2565 เวลา 20:47 | อ่าน 217


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
193 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
22 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
294 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
28 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
348 24 ก.ย. 2566
581 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
212 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
103 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
530 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
284 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน