แจ้งผู้ว่าฯตรวจสอบ อปท.! ห้ามนำ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้เสมือน รถประจำตำแหน่ง

3 เม.ย. 2566 เวลา 20:07 | อ่าน 127
แชร์ไปยัง
L
-Advertisement-
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ ตรวจสอบกรณีใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดแนวปฏิบัติ ป.ป.ช. ห้าม ขรก.ที่มิได้ดํารงตําแหน่งที่มีรถประจําตําแหน่ง จะนํา "รถยนต์ส่วนกลาง" ไปใช้ "เสมือนเป็นรถประจําตําแหน่ง" มิได้ ฝ่าฝืนผิดวินัยร้ายแรง
ห้ามนำ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้เสมือน รถประจำตำแหน่ง

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ทำหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ขอให้แจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการตรวจสอบประจําปี และกําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
-Advertisement-

สำนักข่าวอิศรายงานว่า หนังสือสั่งการดังกล่าวเป็นผลมาจากที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอทราบผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับการนํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจําตําแหน่งว่า ข้าราชการผู้ใดที่มิได้ดํารงตําแหน่งที่มีรถประจําตําแหน่งจะนํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจําตําแหน่งมิได้ ข้าราชการผู้ใดกระทําการดังกล่าว ให้ถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง

รายละเอียดของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด มีดังนี้

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 104 โดยได้กําหนดให้มีการตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ไว้ในกระดาษทําการ (แบบ ตส.2) นั้น

อ่านต่อ https://www.isranews.org/article/isranews-news/117507-isranews-Suanklang.html

-Advertisement-

3 เม.ย. 2566 เวลา 20:07 | อ่าน 127


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี 4 มหาวิทยาลัยไทย จุฬาฯ-มหิดล-มช.-มข. สุดโดดเด่นในเวทีโลก ติดอันดับ Top 100 ในการจัดอันดับโลกด้านความยั่งยืนปี 2566
47 4 มิ.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 4-10 มิถุนายน 2566
107 4 มิ.ย. 2566
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 พนักงานราชการลาไปช่วยภรรยาที่คลอดบุตร
67 3 มิ.ย. 2566
โฆษกรัฐบาลยืนยัน รัฐบาลให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2566) แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน คืนจริงส่วนลดค่าไฟฟ้าเดือนพ.ค. 150 บาท/ราย แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน
99 1 มิ.ย. 2566
กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ด้านค่าบริการรังสีรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน
35 30 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566
150 28 พ.ค. 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 ปฏิทินสอบรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2566
219 21 พ.ค. 2566
กทม. เตรียมเปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปเพิ่มกว่า 371 ตำแหน่ง
352 21 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2566
247 20 พ.ค. 2566
กรมอุทยานฯ ขอขึ้นเงินเดือนผู้พิทักษ์ป่าจาก 9,000 เป็น 11,000 บาท หลังไม่ขึ้นมาสิบปี
237 18 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน