แจ้งผู้ว่าฯตรวจสอบ อปท.! ห้ามนำ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้เสมือน รถประจำตำแหน่ง

3 เม.ย. 2566 เวลา 20:07 | อ่าน 302
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ ตรวจสอบกรณีใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดแนวปฏิบัติ ป.ป.ช. ห้าม ขรก.ที่มิได้ดํารงตําแหน่งที่มีรถประจําตําแหน่ง จะนํา "รถยนต์ส่วนกลาง" ไปใช้ "เสมือนเป็นรถประจําตําแหน่ง" มิได้ ฝ่าฝืนผิดวินัยร้ายแรง
ห้ามนำ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้เสมือน รถประจำตำแหน่ง

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ทำหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ขอให้แจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการตรวจสอบประจําปี และกําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำนักข่าวอิศรายงานว่า หนังสือสั่งการดังกล่าวเป็นผลมาจากที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอทราบผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับการนํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจําตําแหน่งว่า ข้าราชการผู้ใดที่มิได้ดํารงตําแหน่งที่มีรถประจําตําแหน่งจะนํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจําตําแหน่งมิได้ ข้าราชการผู้ใดกระทําการดังกล่าว ให้ถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง

รายละเอียดของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด มีดังนี้

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 104 โดยได้กําหนดให้มีการตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ไว้ในกระดาษทําการ (แบบ ตส.2) นั้น

อ่านต่อ https://www.isranews.org/article/isranews-news/117507-isranews-Suanklang.html

3 เม.ย. 2566 เวลา 20:07 | อ่าน 302


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
กระจายโชค รวยถ้วนหน้ากับ สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน ฝาก 100 ลุ้นแสน 900 รางวัลทุกเดือน
157 10 มิ.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 9-15 มิถุนายน 2567
247 9 มิ.ย. 2567
คลังเตรียมออก หวยขูดดิจิทัล หวังจูงใจออมเงินเพื่อเกษียณ
317 6 มิ.ย. 2567
“สมศักดิ์” รับมอบประกันอุบัติเหตุ SCB Protect สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร สธ. และ อสม.ทั่วประเทศ 1.5 ล้านคน คิกออฟพร้อมกัน 25 มิ.ย. นี้
43 6 มิ.ย. 2567
ท่องเที่ยว อบรม สัมมนา ทั่วไทย ลดหย่อนภาษีได้!! “รัดเกล้า” เผย ครม. เห็นชอบ สองมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
56 5 มิ.ย. 2567
รัฐบาล เคาะ 8 มาตรการ บริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ปี 67 ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร
47 5 มิ.ย. 2567
แสงแดดกับภัยร้ายที่มองไม่เห็น
45 3 มิ.ย. 2567
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
40 3 มิ.ย. 2567
วิธีเข้าเกียร์ เมื่อจอดรถเพื่อถนอมเกียร์
44 2 มิ.ย. 2567
สอนวิธี จับพวงมาลัย และ คืนพวงมาลัยที่ถูกต้อง ใช้ให้ถูก
58 2 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน