แจ้งผู้ว่าฯตรวจสอบ อปท.! ห้ามนำ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้เสมือน รถประจำตำแหน่ง

3 เม.ย. 2566 เวลา 20:07 | อ่าน 227
แชร์ไปยัง
L
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ ตรวจสอบกรณีใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดแนวปฏิบัติ ป.ป.ช. ห้าม ขรก.ที่มิได้ดํารงตําแหน่งที่มีรถประจําตําแหน่ง จะนํา "รถยนต์ส่วนกลาง" ไปใช้ "เสมือนเป็นรถประจําตําแหน่ง" มิได้ ฝ่าฝืนผิดวินัยร้ายแรง
ห้ามนำ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้เสมือน รถประจำตำแหน่ง

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ทำหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ขอให้แจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการตรวจสอบประจําปี และกําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำนักข่าวอิศรายงานว่า หนังสือสั่งการดังกล่าวเป็นผลมาจากที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอทราบผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับการนํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจําตําแหน่งว่า ข้าราชการผู้ใดที่มิได้ดํารงตําแหน่งที่มีรถประจําตําแหน่งจะนํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจําตําแหน่งมิได้ ข้าราชการผู้ใดกระทําการดังกล่าว ให้ถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง

รายละเอียดของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด มีดังนี้

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 104 โดยได้กําหนดให้มีการตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ไว้ในกระดาษทําการ (แบบ ตส.2) นั้น

อ่านต่อ https://www.isranews.org/article/isranews-news/117507-isranews-Suanklang.html

3 เม.ย. 2566 เวลา 20:07 | อ่าน 227


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
รัดเกล้า ชูมาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ย้ำไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ แต่ช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างยั่งยืน
9 3 ธ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2566
89 3 ธ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาล เผย บริษัทรถ EV เตรียมลงทุนในไทยต่อเนื่อง
69 2 ธ.ค. 2566
ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
238 1 ธ.ค. 2566
อนุทิน-พวงเพ็ชร จับมือเปิดตัวแอพ
238 29 พ.ย. 2566
​รองนายกฯ ภูมิธรรม กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล็อตแรกวันนี้ จ่าย 5 รอบ
205 29 พ.ย. 2566
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
122 28 พ.ย. 2566
มติคณะรัฐมนตรี ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี เรื่อง รายงานผลการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (เรื่อง การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
434 28 พ.ย. 2566
สธ.รับลูกรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เปิดคลินิกสุขภาพการเงิน 8 ธ.ค. ช่วยบุคลากร สธ. กว่า 5 แสนคน
24 28 พ.ย. 2566
แก้ปัญหาหนี้ รัฐบาล เตรียมแถลงแก้หนี้ 28 พ.ย.นี้ รองโฆษกฯรัฐบาล “รัดเกล้า” ยืนยันรัฐบาลเอาจริงในการแก้ไขปัญหา ยกเป็นวาระแห่งชาติ
458 27 พ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน