ครม.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐฉบับใหม่ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการและป้องกันการทุจริต

11 เม.ย. 2566 เวลา 21:32 | อ่าน 18,353
 
ครม.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐฉบับใหม่ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการและป้องกันการทุจริต


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 11 เม.ย. 66 ได้เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ....มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรฯ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงมาตรการในการควบคุมและดูแลเรื่องการเรี่ยไรของทางราชการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ทั้งนี้ ระเบียบฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ได้เพิ่มเติมบทนิยามของคำว่า "เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร" โดยเพิ่มกรณีของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับการเรี่ยไรด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุม เพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการควบคุมเรี่ยไร โดยเพิ่มผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการด้วย เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเรี่ยไรผ่านระบบออนไลน์ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยดูแล

พร้อมกันนี้ มีการเพิ่มกรณีพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการควบคุมเรี่ยไร โดยกำหนดให้กรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง เพื่ออุดช่องว่างกรณีที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ตั้งกรรมการซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ในระยะเวลาดังกล่าวกรรมการเท่าที่มีอยู่ดำเนินการประชุมต่อไปได้

นอกจากนี้มีการตัดผู้แทนของคณะกรรมการกฤษฎีกาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรและให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการควบคุมเรี่ยไรในการวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงแก้ไขถ้อยคำในระเบียบฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้ในปัจจุบันและแก้ไขบทเฉพาะกาลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการบังคับใช้ระเบียบฯ

11 เม.ย. 2566 เวลา 21:32 | อ่าน 18,353


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2567
92 14 ก.ค. 2567
โฆษก มท. เผย มหาดไทยเตรียมออกประกาศยกเว้นวีซ่า 60 วัน สำหรับ 93 ประเทศเริ่ม 15 ก.ค. 67 พร้อมปรับปรุงแนวทางตรวจลงตราให้ยืดหยุ่น หนุนไทยแข่งดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก
38 12 ก.ค. 2567
ฤกษ์ออกรถ ปี 2567
94 12 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2567
146 7 ก.ค. 2567
โรคที่มากับหน้าฝน
124 4 ก.ค. 2567
การนั่งดูโทรทัศน์นาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
121 4 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567
417 30 มิ.ย. 2567
งานรอคุณอยู่ ! 7 แสนอัตรา พิพัฒน์ ชวนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด 28 - 30 มิ.ย.67 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 6 - 7
240 25 มิ.ย. 2567
​ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่
1,174 25 มิ.ย. 2567
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถนำวัสดุนิวเคลียร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
77 25 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน