โฆษกรัฐบาลเชิญชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ร่วมกันขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

13 พ.ค. 2566 เวลา 21:02 | อ่าน 4,270
แชร์ไปยัง
L
 
ชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ร่วมกันขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง


วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ร่วมกันขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง พิจารณาเลือกคนดีที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้แทนของประชาชนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร และบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายอนุชาย้ำถึงการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดรูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566 ให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนออกไปใช้สิทธิเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้การใช้สิทธิเลือกตั้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนทำให้ผิดกฎหมาย หรือบัตรเสีย และทำให้ผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมืองที่ประชาชนตั้งใจมาใช้สิทธิลงคะแนนให้เข้าไปเป็นผู้แทนของตนเองในสภาฯ ต้องเสียคะแนนไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พ.ค. 2566 ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 2566 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 147 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ 1) สำหรับเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (บัตรสีม่วง) เลือกคนที่รัก และ 2) ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (บัตรสีเขียว) เลือกพรรคที่ชอบ ทั้งนี้ การทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงบนบัตรเลือกตั้ง ข้อพิจารณาว่าแบบไหนที่เป็นบัตรดีและแบบไหนเป็นบัตรเสีย คือ เครื่องหมายกากบาท (x) ที่ทำให้เป็น “บัตรดี” ต้องดูออกว่าเป็นเครื่องหมายกากบาท (x) และกาเครื่องหมายเดียวในบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ห้ามใส่ข้อความหรือเครื่องหมายแบบอื่น หากทำเครื่องหมายที่ทำให้เป็นบัตรเสีย หรือเขียนข้อความใด ๆ ลงไปในบัตรเลือกตั้ง ถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น อย่าลืมศึกษารายละเอียดก่อนออกไปใช้สิทธิเพื่อให้การลงคะแนนเลือก ส.ส. ที่รัก และเลือกพรรคที่ชอบตรงตามที่ตนเองตั้งใจไว้

“รัฐบาลมีความห่วงใยการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จึงกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจต่อประชาชนในด้านการเดินทาง พร้อมขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง มีสติ อย่าประมาท โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19” นายอนุชากล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand และแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

13 พ.ค. 2566 เวลา 21:02 | อ่าน 4,270


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
95 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
17 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
192 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
23 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
289 24 ก.ย. 2566
500 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
196 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
100 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
492 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
281 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน