​หนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการดิจิทัลในประเทศ ครม.ไฟเขียวเกณฑ์พัสดุดิจิทัลที่รัฐสนับสนุน จัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง หรือวิธีคัดเลือกได้

17 พ.ค. 2566 เวลา 20:06 | อ่าน 17,904
 
​หนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการดิจิทัลในประเทศ ครม.ไฟเขียวเกณฑ์พัสดุดิจิทัลที่รัฐสนับสนุน จัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง หรือวิธีคัดเลือกได้


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของผู้ประกอบการไทย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 16 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ พ.ศ. 2563 โดยได้เพิ่มการกำหนดให้พัสดุส่งเสริมดิจิทัลตามบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลของประเทศไทย ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(สศด.) เช่น ระบบการบริหารจัดการบัญชี โดรนตรวจจับความร้อน กล้อง CCTV ที่มีระบบตรวจจับใบหน้า และระบบ Smart Parking เป็นพัสดุประเภทที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน


พร้อมกับกำหนดให้พัสดุส่งเสริมดิจิทัลตามบัญชีบริการดิจิทัลฯ สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ในกรณีที่พัสดุที่จัดจ้างมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว หรือวิธีคัดเลือก ในกรณีที่พัสดุที่จะจัดจ้างมีผู้ให้บริการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปด้วย

“การปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำบริการดิจิทัลจากวิสาหกิจดิจิทัลของไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาบริการดิจิทัลภายในประเทศทดแทนบริการจากต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า บัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบฯ ได้จัดทำขึ้นตามประกาศและหลักเกณฑ์ของ สศด. เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสินค้าหรือบริการ ซึ่งผู้ประกอบการ ที่จะขึ้นทะเบียนได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติ เช่น 1)จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศ 2)มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต พัฒนาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โปรแกรมบริการ (Software as a Service:SaaS) ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ

3)ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน เช่น ISO/IEC29110 หรือ Capability Model Integration :CMMI มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ดิจิท้ัล หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ สศด. กำหนดที่ยังไม่หมดอายุจากหน่วยรับรอง หรือได้รับการรับรองตามเกณฑ์ที่ สศด. กำหนด

โดยเมื่อกฎกระทรวงฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขมีผลบังคับแล้ว หน่วยงานรัฐที่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมดิจิทัลจะต้องจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ให้บริการที่ได้ขึ้นบัญชีตามบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการฯ เท่านั้น จึงจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีคัดเลือกได้ แล้วแต่กรณี

17 พ.ค. 2566 เวลา 20:06 | อ่าน 17,904


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2567
10 22 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2567
499 14 ก.ค. 2567
โฆษก มท. เผย มหาดไทยเตรียมออกประกาศยกเว้นวีซ่า 60 วัน สำหรับ 93 ประเทศเริ่ม 15 ก.ค. 67 พร้อมปรับปรุงแนวทางตรวจลงตราให้ยืดหยุ่น หนุนไทยแข่งดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก
68 12 ก.ค. 2567
ฤกษ์ออกรถ ปี 2567
516 12 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2567
166 7 ก.ค. 2567
โรคที่มากับหน้าฝน
153 4 ก.ค. 2567
การนั่งดูโทรทัศน์นาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
145 4 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567
678 30 มิ.ย. 2567
งานรอคุณอยู่ ! 7 แสนอัตรา พิพัฒน์ ชวนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด 28 - 30 มิ.ย.67 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 6 - 7
265 25 มิ.ย. 2567
​ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่
1,546 25 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน