​หนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการดิจิทัลในประเทศ ครม.ไฟเขียวเกณฑ์พัสดุดิจิทัลที่รัฐสนับสนุน จัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง หรือวิธีคัดเลือกได้

17 พ.ค. 2566 เวลา 20:06 | อ่าน 258
แชร์ไปยัง
L
-Advertisement-
 
​หนุนจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการดิจิทัลในประเทศ ครม.ไฟเขียวเกณฑ์พัสดุดิจิทัลที่รัฐสนับสนุน จัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง หรือวิธีคัดเลือกได้


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของผู้ประกอบการไทย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 16 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ พ.ศ. 2563 โดยได้เพิ่มการกำหนดให้พัสดุส่งเสริมดิจิทัลตามบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลของประเทศไทย ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(สศด.) เช่น ระบบการบริหารจัดการบัญชี โดรนตรวจจับความร้อน กล้อง CCTV ที่มีระบบตรวจจับใบหน้า และระบบ Smart Parking เป็นพัสดุประเภทที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

-Advertisement-

พร้อมกับกำหนดให้พัสดุส่งเสริมดิจิทัลตามบัญชีบริการดิจิทัลฯ สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ในกรณีที่พัสดุที่จัดจ้างมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว หรือวิธีคัดเลือก ในกรณีที่พัสดุที่จะจัดจ้างมีผู้ให้บริการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปด้วย

“การปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำบริการดิจิทัลจากวิสาหกิจดิจิทัลของไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาบริการดิจิทัลภายในประเทศทดแทนบริการจากต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า บัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบฯ ได้จัดทำขึ้นตามประกาศและหลักเกณฑ์ของ สศด. เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสินค้าหรือบริการ ซึ่งผู้ประกอบการ ที่จะขึ้นทะเบียนได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติ เช่น 1)จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศ 2)มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต พัฒนาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โปรแกรมบริการ (Software as a Service:SaaS) ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ

3)ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน เช่น ISO/IEC29110 หรือ Capability Model Integration :CMMI มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ดิจิท้ัล หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ สศด. กำหนดที่ยังไม่หมดอายุจากหน่วยรับรอง หรือได้รับการรับรองตามเกณฑ์ที่ สศด. กำหนด

โดยเมื่อกฎกระทรวงฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขมีผลบังคับแล้ว หน่วยงานรัฐที่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมดิจิทัลจะต้องจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ให้บริการที่ได้ขึ้นบัญชีตามบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการฯ เท่านั้น จึงจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีคัดเลือกได้ แล้วแต่กรณี

-Advertisement-

17 พ.ค. 2566 เวลา 20:06 | อ่าน 258


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี 4 มหาวิทยาลัยไทย จุฬาฯ-มหิดล-มช.-มข. สุดโดดเด่นในเวทีโลก ติดอันดับ Top 100 ในการจัดอันดับโลกด้านความยั่งยืนปี 2566
47 4 มิ.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 4-10 มิถุนายน 2566
107 4 มิ.ย. 2566
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 พนักงานราชการลาไปช่วยภรรยาที่คลอดบุตร
67 3 มิ.ย. 2566
โฆษกรัฐบาลยืนยัน รัฐบาลให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2566) แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน คืนจริงส่วนลดค่าไฟฟ้าเดือนพ.ค. 150 บาท/ราย แก่ผู้ใช้ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน
99 1 มิ.ย. 2566
กรมบัญชีกลางปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ด้านค่าบริการรังสีรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน
35 30 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566
150 28 พ.ค. 2566
สพฐ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 ปฏิทินสอบรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2566
219 21 พ.ค. 2566
กทม. เตรียมเปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปเพิ่มกว่า 371 ตำแหน่ง
352 21 พ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2566
247 20 พ.ค. 2566
กรมอุทยานฯ ขอขึ้นเงินเดือนผู้พิทักษ์ป่าจาก 9,000 เป็น 11,000 บาท หลังไม่ขึ้นมาสิบปี
237 18 พ.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน