ฤกษ์ออกรถปี 2566 ครึ่งปีหลัง

18 มิ.ย. 2566 เวลา 11:52 | อ่าน 13,244
แชร์ไปยัง
L
 
ฤกษ์ออกรถปี 2566 ครึ่งปีหลัง


ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2566


● วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -15.30 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.00 -10.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.09 -09.40 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.00 -11.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-15.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2566


● วันอังคารที่ 1 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันพุธที่ 2 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.35 -10.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.30-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.01 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -14.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพุธที่ 9 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -10.35 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -14.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.01 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -14.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพุธที่ 16 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -11.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.30-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -11.35 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันอังคารที่ 22 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.13 -17.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -10.35 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -14.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.01 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -14.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

ฤกษ์ออกรถ เดือนกันยายน 2566


● วันจันทร์ที่ 4 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันศุกร์ที่ 8 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันอังคารที่ 12 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.35 -10.59 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.37-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันพุธที่ 20 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันศุกร์ที่ 22 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.35 -10.59 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.37-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.35 -10.59 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.37-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันศุกร์ที่ 29 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -11.09 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -15.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ออกรถ เดือนตุลาคม 2566


● วันพุธที่ 4 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.59 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.59 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.55 -10.58 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.30-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันพุธที่ 18 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -09.30 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.10 -14.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -09.30 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.10 -14.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.59 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -18.36 น.
ห้ามคนเกิดวัน8อังคารใช้ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤศจิกายน 2566


● วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -09.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.49 น.
ห้ามคนเกิดวันพุธใช้

● วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.01 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -18.59 น.
ห้ามคนเกิดวันศุกร์ใช้

● วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.01 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.01 -06.0น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.45 -11.30 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -14.39 น.
ห้ามคนเกิดวันพุธใช้

● วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.25 -12.48 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00-18.30 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 10.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันศุกร์ใช้ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม 2566


● วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -12.01 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันอังคารที่ 5 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.09 -12.09 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -16.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.09 -12.09 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.19 -17.39 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันอังคารที่ 12 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.20 -12.01 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพุธที่ 20 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.01 -12.01 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.25 -10.59 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันศุกร์ใช้

● วันพุธที่ 27 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพุธใช้

● วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.30 -12.09 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้*** หมายเหตุ ***

วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.


ข้อมูลจาก เคมอเตอร์

18 มิ.ย. 2566 เวลา 11:52 | อ่าน 13,244


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
รัดเกล้า ชูมาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ย้ำไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ แต่ช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างยั่งยืน
16 3 ธ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2566
140 3 ธ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาล เผย บริษัทรถ EV เตรียมลงทุนในไทยต่อเนื่อง
134 2 ธ.ค. 2566
ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
287 1 ธ.ค. 2566
อนุทิน-พวงเพ็ชร จับมือเปิดตัวแอพ
274 29 พ.ย. 2566
​รองนายกฯ ภูมิธรรม กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล็อตแรกวันนี้ จ่าย 5 รอบ
237 29 พ.ย. 2566
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
131 28 พ.ย. 2566
มติคณะรัฐมนตรี ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี เรื่อง รายงานผลการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (เรื่อง การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
485 28 พ.ย. 2566
สธ.รับลูกรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เปิดคลินิกสุขภาพการเงิน 8 ธ.ค. ช่วยบุคลากร สธ. กว่า 5 แสนคน
30 28 พ.ย. 2566
แก้ปัญหาหนี้ รัฐบาล เตรียมแถลงแก้หนี้ 28 พ.ย.นี้ รองโฆษกฯรัฐบาล “รัดเกล้า” ยืนยันรัฐบาลเอาจริงในการแก้ไขปัญหา ยกเป็นวาระแห่งชาติ
509 27 พ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน