ฤกษ์ออกรถปี 2566 ครึ่งปีหลัง

18 มิ.ย. 2566 เวลา 11:52 | อ่าน 32,017
 
ฤกษ์ออกรถปี 2566 ครึ่งปีหลัง


ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2566


● วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -15.30 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.00 -10.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.09 -09.40 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.00 -11.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-15.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2566


● วันอังคารที่ 1 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันพุธที่ 2 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.35 -10.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.30-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.01 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -14.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพุธที่ 9 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -10.35 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -14.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.01 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -14.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพุธที่ 16 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -11.50 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.30-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -11.35 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันอังคารที่ 22 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.13 -17.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -10.35 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -14.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.01 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -14.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

ฤกษ์ออกรถ เดือนกันยายน 2566


● วันจันทร์ที่ 4 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันศุกร์ที่ 8 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันอังคารที่ 12 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.35 -10.59 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.37-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันพุธที่ 20 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันศุกร์ที่ 22 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.35 -10.59 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.37-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.35 -10.59 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.37-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันศุกร์ที่ 29 กันยายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -11.09 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -15.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ออกรถ เดือนตุลาคม 2566


● วันพุธที่ 4 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.59 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.59 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.55 -10.58 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.30-17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันพุธที่ 18 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -09.30 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.10 -14.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.30 -09.30 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.10 -14.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.59 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -18.36 น.
ห้ามคนเกิดวัน8อังคารใช้ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤศจิกายน 2566


● วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -09.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.49 น.
ห้ามคนเกิดวันพุธใช้

● วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.01 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -18.59 น.
ห้ามคนเกิดวันศุกร์ใช้

● วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.01 -11.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.39 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 14.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.01 -06.0น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.45 -11.30 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -14.39 น.
ห้ามคนเกิดวันพุธใช้

● วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.25 -12.48 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00-18.30 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 10.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันศุกร์ใช้ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม 2566


● วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.01 -12.01 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันอังคารที่ 5 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.09 -12.09 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -16.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้

● วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.09 -12.09 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.19 -17.39 น.
ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้

● วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 07.00 -10.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้

● วันอังคารที่ 12 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.20 -12.01 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.13 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้

● วันพุธที่ 20 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.01 -12.01 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้

● วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 06.25 -10.59 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00-18.00 น.
ห้ามคนเกิดวันศุกร์ใช้

● วันพุธที่ 27 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 15.00 -17.00 น.
ห้ามคนเกิดวันพุธใช้

● วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม
เวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 09.30 -12.09 น. เวลาที่ดีที่สุดช่วง บ่าย 13.00 -17.36 น.
ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้*** หมายเหตุ ***

วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.


ข้อมูลจาก เคมอเตอร์

18 มิ.ย. 2566 เวลา 11:52 | อ่าน 32,017


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
“รัดเกล้า” เผย มาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ธ.ก.ส. ให้วงเงินกู้เกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หวังช่วยเกษตรกร ได้ราคาสูง คุณภาพแป้งดี
26 21 พ.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2567
201 20 พ.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2567
50 14 พ.ค. 2567
คารม เผยข่าวดีแรงงานไทย เปิด รับสมัครคนทำงานมาเก๊า 46 ตำแหน่ง สวัสดิการดี เงินเดือนสูง สมัครด่วนถึง 22 พ.ค 67
881 12 พ.ค. 2567
ลงทะเบียนบริการล้างแอร์ฟรี รัฐบาลเชิญชวน ปชช. ลงทะเบียนบริการล้างแอร์ฟรี ผ่านโครงการ อาชีวะล้างแอร์
180 11 พ.ค. 2567
นายกฯ สั่งการก.คลัง ดีเดย์ด่านOne stop service หนองคายทดลอง1ก.ย.นี้ลดขั้นตอนส่งสินค้าไปลาวและจีนพร้อมสั่งกรมโรงงานเร่งพิจารณาออกใบอนุญาต รง.4
93 8 พ.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2567)
251 5 พ.ค. 2567
จอดพักรถ เปิดฝากระโปรงหน้า ไว้ ดีจริงเหรอ?
98 4 พ.ค. 2567
​พรุ่งนี้ดีเดย์!! 1 พฤษภาคม วันขึ้นเงินเดือนข้าราชการและ ขึ้นเงินบำนาญขั้นต่ำ
2,071 30 เม.ย. 2567
นายกฯ ชื่นชมมาตรการสถาบันการเงินของรัฐ ขานรับนโยบายประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย และกลุ่มเปราะบาง เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567
253 27 เม.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน