สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. ปี 2566 ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 29 กันยายน 2566

4 ส.ค. 2566 เวลา 15:20 | อ่าน 12,321
 
สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. ปี 2566 ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  – 29 กันยายน 2566

- กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 29 กันยายน 2566
- กำหนดระยะเวลาอนุมัติ และนิติกรรมภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)


วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่ - เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
- เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม
- เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
- เพื่อไถ่ถอนที่ดินเปล่าจากสถานบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
- เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซม
- เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ: นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า


วงเงิน / ระยะเวลากู้

วงเงิน - วงเงินกู้ขั้นต่ำ - สูงสุดเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
- วงเงินกู้ตามเกณฑ์หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ
- วงเงินกู้ตามเกณฑ์รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลากู้ - ไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี


อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1
อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1 สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. ปี 2566

แบบที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านช่องทาง Digital
แบบที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านช่องทาง Digital สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส. ปี 2566

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)

แบบที่ 1 = 5.03%
แบบที่ 2 = 4.88%

หมายเหตุ :

1. MRR ตามประกาศธนาคาร
2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ - ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร


คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติผู้กู้ - หน่วยงานต้องมีข้อตกลงหักเงินเดือนนำส่งให้กับ ธอส.

เอกสาร เอกสารส่วนบุคคล • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
• สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ
• หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
• สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

เอกสารหลักประกัน • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
• สำเนาสัญญากู้เงิน / สำเนาสัญญาจำนอง /บันทึกต่อท้าย(ถ้ามี)
• ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน
• หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
• สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
• สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
• ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
• แบบแปลน
• ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **


สมัครสินเชื่อได้ที่ https://cm.ghbank.co.th/SmartLoan/home-loan?_gl=1*1g071ls*_gcl_au*NjQ4NTA3NjUwLjE2OTExMzY2MTQ.&_ga=2.172011552.2095562794.1691136635-751798567.1691136635

4 ส.ค. 2566 เวลา 15:20 | อ่าน 12,321


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
“รัดเกล้า” เผย มาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ธ.ก.ส. ให้วงเงินกู้เกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หวังช่วยเกษตรกร ได้ราคาสูง คุณภาพแป้งดี
27 21 พ.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2567
201 20 พ.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2567
50 14 พ.ค. 2567
คารม เผยข่าวดีแรงงานไทย เปิด รับสมัครคนทำงานมาเก๊า 46 ตำแหน่ง สวัสดิการดี เงินเดือนสูง สมัครด่วนถึง 22 พ.ค 67
887 12 พ.ค. 2567
ลงทะเบียนบริการล้างแอร์ฟรี รัฐบาลเชิญชวน ปชช. ลงทะเบียนบริการล้างแอร์ฟรี ผ่านโครงการ อาชีวะล้างแอร์
180 11 พ.ค. 2567
นายกฯ สั่งการก.คลัง ดีเดย์ด่านOne stop service หนองคายทดลอง1ก.ย.นี้ลดขั้นตอนส่งสินค้าไปลาวและจีนพร้อมสั่งกรมโรงงานเร่งพิจารณาออกใบอนุญาต รง.4
94 8 พ.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2567)
253 5 พ.ค. 2567
จอดพักรถ เปิดฝากระโปรงหน้า ไว้ ดีจริงเหรอ?
99 4 พ.ค. 2567
​พรุ่งนี้ดีเดย์!! 1 พฤษภาคม วันขึ้นเงินเดือนข้าราชการและ ขึ้นเงินบำนาญขั้นต่ำ
2,079 30 เม.ย. 2567
นายกฯ ชื่นชมมาตรการสถาบันการเงินของรัฐ ขานรับนโยบายประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย และกลุ่มเปราะบาง เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567
253 27 เม.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน