สาธารณสุขเห็นพ้องกรรมาธิการฯ วุฒิสภาเสนอให้ตั้งหน่วยงานดูแลนโยบายทันตกรรม เผยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาตั้ง “กรมทันตกรรมสุขภาพ” ยกระดับการเข้าถึงบริการประชาชนมีสุขภาพฟันดี

30 ส.ค. 2566 เวลา 08:24 | อ่าน 78
แชร์ไปยัง
L
 
พิจารณาจัดตั้งกรมทันตกรรมสุขภาพ


น.ส.ไตรศลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 29 ส.ค. 66 ได้รับทราบผลการพิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเร่งรัดปฏิรูประบบทันตกรรมสาธารณสุขไทยและการเข้าถึงทันตกรรม ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา และให้แจ้งผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องนี้ ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป


ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าปัจจุบันงานด้านทันตสาธารณสุขไทยในกระทรวงสาธารณสุข ยังขาดหน่วยงานหลักในการกำหนดนนโยบาย การรักษาด้านทันตกรรม หน่วยงานด้านบุคลากรทั้งระบบ การจัดการทรัพยากร งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ หน่วยงานด้านสารสนเทศด้านทันตกรรมระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยทันตกรรม หน่วยงานทันตกรรมในระดับปฐมภูมิ ทำให้งานยุทธศาสตร์ นโยบายทันตกรรมระดับประเทศไม่สามารถเกิดขึ้นได้

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปฏิรูประบบงานให้ต่อสถานการณ์ปัญหาด้านทันตกรรมของประชาชน จึงเสนอให้ตั้ง "กรมทันตสุขภาพ" แบ่งโครงสร้างออกเป็น 6 กอง ได้แก่ กองสนับสนุนส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพ, กองพัฒนาบริการรักษาทันตกรรมสุขภาพ, กองพัฒนาส่งเสริมคุณภาพบุคลากร, กองบริหารอำนวยการด้านทันตกรรมสุขภาพ, กองเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยด้านทันตกรรม และ กองทันตกรรมสาธารณสุขและปฐมภูมิ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณา ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาตั้งกรมทันตกรรมสุขภาพตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 50 และตามหลักการและแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในสังกัดที่มีอยู่เดิม (One-In, X-Out) โดยได้พิจารณาเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขไทย

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมคือ นโยบาย 1 ทันตแพทย์ 1 ยูนิตทำฟัน 1 ผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการกำกับทิศทางการพัฒนาระบบบริการ ให้กำหนดเป้าหมายคือทุกกลุ่มวัยไม่มีฟันผุ หรือฟันดีไม่มีผุ และให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายนี้ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากภายในปีงบประมาณ 2566

30 ส.ค. 2566 เวลา 08:24 | อ่าน 78


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
193 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
22 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
298 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
28 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
349 24 ก.ย. 2566
581 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
212 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
103 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
530 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
284 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน