การดูแลสุขภาพจิตสำหรับญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

3 ก.ย. 2566 เวลา 15:24 | อ่าน 523
 
การดูแลสุขภาพจิตสำหรับญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม Dementia


เนื่องจากภาวะสมองเสื่อมมีความซับซ้อนของโรคและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละผู้ป่วยผู้ดูแลต้องคอยดู แลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยไม่เกิดอาการเจ็บป่วยเพิ่มเติมและระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่มักจะลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเองรวมถึงปัญหาความเครียดจากพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยน แปลงไปในการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในระยะยาวฉะนั้นนอกจากจะให้ความสำคัญในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะสมองเสื่อมแล้วการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้ดูแลก็สำคัญเช่นกัน


วันนี้ทางคลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำความรู้ การดูแลสุขภาพจิตสำหรับญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมาฝากกันค่ะ


การรับบทบาทหน้าที่เป็นญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนั้นเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากต้องดูแลมากกว่า ผู้สูงอายุทั่วไปหากจำนวนคนดูแลภายในครอบครัวไม่เพียงพอในการหมุนเวียนดูแลและเป็นหน้าที่คนใดคนนึงในครอบ ครัวอาจส่งผลต่อความเครียดต่อผู้ดูแลได้ซึ่งผู้ดูแลต้องให้การดูแลทางด้านร่างกายจิตใจและความต้องการในชีวิตประจำ วันระวังอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมทั่วไปหากมีเหตุกการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้จะเกิดความยากลำบากและความเครียด กับผู้ดูแลได้เช่นกัน


รู้เท่าทันสาเหตุ /ผลกระทบ ความเครียดของญาติผู้ดูแล


- ความพร้อมในการดูแล เช่น ไม่มีความเข้าใจบทบาทในการดูแลและข้อมูลสุขภาพเกิดความเครียดระหว่างการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม

- ความเครียดจากกิจกรรมการดูแล เช่น ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์อาจ ก่อให้เกิดความเครียดต่อผู้ดูแล

- ผู้ดูแลไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ในการดูแล เช่น ไม่ทราบความต้องการของผู้สูงอายุกิจกรรมที่ต้องยกเว้นจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่ไม่สามารถคาดเดาได้

แนวทางดูแลสุขภาพจิตญาติผู้ดูแล


- ศึกษาความรู้และเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม เช่น พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงอายุอาการหลงลืมมากขึ้นเพื่อลดความกังวลในการดูแลรวมถึงจัดสภาพ แวดล้อมภายในบ้านให้เอื้อต่อการดูแลและไม่เกิดอันตรายลดการหาสาเหตุและโทษตัวเองเมื่อพฤติกรรม ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือรุนแรงมากขึ้นควรนำข้อมูลไปปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

- สำรวจสภาพจิตใจ ความรู้สึกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ความเครียดเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความไม่สบายกาย ความคับข้องใจ รู้สึกเบื่อๆ ไม่อยากทำอะไร กินอาหารน้อยลงหรือกินมากขึ้นกว่าเดิม นอนไม่หลับหรือนอนหลับมากกว่าปกติ อาจจะส่งผลต่อร่างกาย หรือจิตใจ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และควรจัดสรรเวลาหยุดพักสลับเปลี่ยนผู้ดูแลแทนหากมีโอกาส และทำกิจกกรมผ่อนคลายที่ชอบ

- จัดการผ่อนคลายความเครียด ผ่านกิจกรรมที่ชอบ การจัดสรรเวลาเพื่อผ่อนคลายความเครียด หรือ หยุดพักเป็นสิ่งที่สำคัญกับผู้ดูแล หากไม่สามารถจัดการความเครียดได้จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาว และส่งผลกระทบด้านอื่นๆตามมา เช่น ฟังเพลง หากลิ่นหอมผ่อนคลายที่ชอบ เต้นรำ ร้องเพลง ออกกำลังกาย หรือใช้เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ Progressive Muscle Relaxation (PMR) เป็นเทคนิคที่ใช้การเกร็งกล้ามเนื้อ ในแต่ละส่วนของร่างกายจะให้เกร็งจุดละ 10 วินาที และผ่อนคลายจุดละ 20 วินาที เพื่อผ่อนคลายอารมณ์

- ดูแลสุขภาพร่างกาย หมั่นออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากหากเกิดอาการเจ็บป่วย จะยิ่งส่งผลต่อความเครียดในการดูแลผู้สูงอายุ

- บันทึกปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ขอคำปรึกษาแนะนำ ผู้ดูแลบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น ขอคำปรึกษาในกลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลซึ่งกันและกัน หรือ พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา

แนะนำเพิ่มเติม

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมีความเฉพาะเจาะจง การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและการดูแล สามารถเป็นแนวทางให้ญาติผู้ดูแลมีความพร้อม ลดความเครียดความกังวลที่จะเกิดขึ้น ผู้ดูแลสามารถหากิจกรรมที่เหมาะสมในการผ่อนคลายความเครียดของตัวเองได้ จะยิ่งช่วยให้ดูแลผู้สูงอายุได้เต็มที่และมีสุขภาพกายและใจดีขึ้น

ข้อมูลส่วนนึงจาก
• สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. เทคนิคการผ่อนคลายตัวเองของผู้ดูแล (2553)
สุมณฑา มั่งมี. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล ความพร้อมในการดูแล และความสามารถ• • ในการคาดการณ์ในการดูแล กับความเครียดจากกิจกรรมการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม.
(วิทยานิพนธ์ปริญญษพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลสูงอายุ). มหาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ


อนัญญา ตรีวิสูตร
นักจิตวิทยาคลินิก
คลินิกสูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3 ก.ย. 2566 เวลา 15:24 | อ่าน 523


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
ดวงกับดาวประจำวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2567
369 14 ก.ค. 2567
โฆษก มท. เผย มหาดไทยเตรียมออกประกาศยกเว้นวีซ่า 60 วัน สำหรับ 93 ประเทศเริ่ม 15 ก.ค. 67 พร้อมปรับปรุงแนวทางตรวจลงตราให้ยืดหยุ่น หนุนไทยแข่งดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก
62 12 ก.ค. 2567
ฤกษ์ออกรถ ปี 2567
398 12 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2567
164 7 ก.ค. 2567
โรคที่มากับหน้าฝน
144 4 ก.ค. 2567
การนั่งดูโทรทัศน์นาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
143 4 ก.ค. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567
603 30 มิ.ย. 2567
งานรอคุณอยู่ ! 7 แสนอัตรา พิพัฒน์ ชวนร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุด 28 - 30 มิ.ย.67 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 6 - 7
263 25 มิ.ย. 2567
​ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่
1,441 25 มิ.ย. 2567
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถนำวัสดุนิวเคลียร์มาใช้ในการประกอบธุรกิจ
99 25 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน