สำหรับสมาชิก กบข. ที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการ ฟังทางนี้

27 ต.ค. 2566 เวลา 18:49 | อ่าน 6,912
แชร์ไปยัง
L
 

สำหรับสมาชิก กบข. ที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการ จะมีอะไรที่ดีไปกว่าถ้าในอนาคตคุณมีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณอย่างเพียงพอโดยไม่ต้องพูดว่า “ถ้าย้อนเวลาได้…รู้งี้น่าจะเริ่มต้นออมให้เร็วขึ้น” เพราะจะมีสักกี่คนที่เข้าใจว่าเมื่อเวลากับอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ด้วยกันจะทำให้เกิดความแตกต่างของจำนวนเงินได้มากกว่าปกติหลายเท่าตัวนัก โพสต์นี้จึงไม่อยากให้คุณพลาดเทคนิคการออมฉบับสมาชิกบรรจุใหม่เพียงไม่กี่ข้อที่ต้องรู้ก่อนใคร…


สำหรับสมาชิก กบข. ที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการ ฟังทางนี้

???? เทคนิคน่ารู้ข้อแรก คือ “ยิ่งเริ่มออมเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี”

เนื่องจากการออมมีผลตอบแทน ดังนั้นยิ่งเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่เงินก็จะยิ่งงอกเงยมากขึ้นเท่านั้น เพราะนอกจากจะมีระยะเวลาในการสะสมเงินออมได้ยาวนานแล้ว การออมเพิ่มยังช่วยให้ได้โอกาสรับเงินก้อนโตขึ้นจากพลังของดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งพลังของดอกเบี้ยทบต้น คือ การนำเงินต้นมาบวกรวมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นเงินต้น เพื่อใช้คิดคำนวณดอกเบี้ยที่จะได้รับของงวดถัดไป เช่นเดียวกับเงิน กบข. ที่สมาชิกส่งทุกเดือนนอกจากจะนำมารวมในเงินต้นของสมาชิกแล้ว ยังถูกนำไปลงทุนสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิก ทำให้ยอดเงินในบัญชีของสมาชิกโตขึ้นในระยะยาวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ อัตราดอกเบี้ย เวลา และการนำผลตอบแทนกลับมาลงทุนต่อ ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ

???? เทคนิคน่ารู้ข้อที่สอง คือ “ออมเพิ่ม…เงินเกษียณยิ่งเพิ่ม”

สำหรับสมาชิก กบข. แม้จะมีเงินบำนาญที่ได้รับจากรัฐเป็นรายเดือนหลังจากเกษียณแล้ว การออมกับ กบข. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ารับราชการจะช่วยให้สมาชิกมีเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งไว้ใช้หลังเกษียณ ซึ่งเงินก้อนนี้สามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหลังเกษียณได้ โดยเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินก้อนที่มีจำนวนมากกว่าเงินบำนาญรายเดือนเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบัน กบข. มีเครื่องมือที่ช่วยทวีค่าเงินออมให้กับสมาชิกด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกออมเพิ่มได้มากกว่าอัตราการออมปกติตามที่กฎหมายกำหนดขั้นตํ่า 3% ของเงินเดือน โดยสามารถออมเพิ่มได้อีกตั้งแต่ 1 ถึง 27% ของอัตราเงินเดือน ซึ่งหากสมาชิกสะสมเงินส่วนเพิ่ม หรือ “ออมเพิ่ม” ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการก็จะยิ่งมีระยะเวลาในการสะสมเงินออมได้ยาวนานกว่าเพื่อนสมาชิกที่ออมปกติตามที่กฎหมายกำหนด และยังมี “พลังดอกเบี้ยทบต้น” เป็นตัวช่วยเพิ่มพลังชั้นดีให้กับเงินออม กบข. ที่สมาชิกนำส่งในทุกเดือนได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะเริ่มต้นออมเพิ่มเพียงแค่ 1% ของเงินเดือนก็ตาม หรือหากคุณไม่อยากให้การออมเพิ่มกระทบกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันอาจลองเพิ่มอัตราการออมในทุกครั้งที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้คุณออมเงินได้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกเราว่าต้องพยายามลดรายจ่ายปัจจุบันเพื่อแบ่งมาออมนั่นเอง เรียกได้ว่า “ออมเพิ่ม” จะช่วยให้สมาชิกมีปริมาณเงินออมเพื่อใช้สอยในยามเกษียณเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากส่วนของเงินต้นที่สมาชิกออมเอง และจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้วยเงินต้นที่ออมสะสมเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ


???? เทคนิคน่ารู้ข้อที่สาม คือ “เลือกแผนการลงทุน กบข. อย่างเข้าใจ”

การเลือกแผนการลงทุนกับ กบข. นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือทวีค่าเงินออมสมาชิกที่มาช่วยเสริมพลังให้การออมบรรลุเป้าหมาย สมาชิกที่เพิ่งบรรจุใหม่ควรรู้ว่า สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เลือกแผนการลงทุนได้ โดย กบข. มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกได้หลากหลายถึง 12 แผนการลงทุนเพื่อเป็นทางเลือกตามความต้องการของแต่ละบุคคล และสมาชิกแต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามแผนการลงทุนที่เลือกซึ่งไม่เท่ากันและแตกต่างกันไป สิ่งสำคัญสมาชิกควรเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ โดยเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ

ปัจจุบันสมาชิกที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป หากไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุน กบข. กำหนดให้ “แผนสมดุลตามอายุ (สัดส่วนใหม่)” เป็นแผนการลงทุนเริ่มแรก ตามหลักการลงทุน "อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย" เพื่อเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก เนื่องจากสมาชิกที่อายุยังน้อยจะสามารถรับความเสี่ยงได้มาก เพราะยังมีระยะเวลาในการลงทุนอีกนาน แม้การลงทุนจะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่ระยะยาวมีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนที่ดี ส่วนสมาชิกที่อายุมาก จะเหลือระยะเวลาลงทุนน้อยเพราะใกล้เกษียณแล้ว จึงควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำหรือเน้นความปลอดภัยของมูลค่าเงินลงทุน โดยแผนสมดุลตามอายุนี้ เมื่ออายุน้อยจะลงทุนในหุ้นสัดส่วนประมาณ 75% และจะลดสัดส่วนหุ้นลงให้โดยอัตโนมัติทุกปี ปีละ 6% เมื่ออายุเกิน 51 ปี เป็นต้นไป ทำให้สมาชิกไม่ต้องคอยเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเอง


อย่างไรก็ตามแนะนำให้สมาชิก กบข. ทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบัน ทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ My GPF Application ก่อนตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน โดยเฉพาะสมาชิกบรรจุใหม่ หากทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว เห็นว่าแผนสมดุลตามอายุไม่เหมาะกับตัวเองก็ควรใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุน เพื่อให้เงินของคุณลงทุนในแผนการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของแผนการลงทุนได้ที่ www.gpf.or.th หรือหากยังไม่แน่ใจ กบข. มีบริการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล เพียงเข้า My GPF Application เลือกเมนู “นัดหมายปรึกษา” และกดเลือกหัวข้อ “เลือกแผนการลงทุน” จากนั้นกดเลือกวันและเวลาทำการที่สะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามวันนัดหมายโดยไม่ต้องรอนาน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆขอบคุณข้อมูลจากคอลัมน์ Money Buddy วารสาร กบข.
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://cfl.gpf.or.th/Files/Viewer/?fileName=59052dee-bff9-41be-9803-b79176bbf188/GPF%20JOURNAL%20sep%202023%20V2.pdf

27 ต.ค. 2566 เวลา 18:49 | อ่าน 6,912


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการรักษา
118 22 ก.พ. 2567
คารม เผยข่าวดี กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทย ทำงานประเทศมาเลเซีย ไม่จำกัดวุฒิฯ จำนวน 50 อัตรา ฟรี! ค่าตั๋วเครื่องบินไป ค่ารถโดยสารประจำทางกลับ อาหาร ที่พัก มีประกันสุขภาพ
230 21 ก.พ. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2567
344 18 ก.พ. 2567
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางาน ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในประเทศบรูไน จำนวน 40 อัตรา ค่าจ้างวันละ 2,560 บาท สัญญาจ้าง 2 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567
119 15 ก.พ. 2567
คปภ. แนะ..! ธุรกิจประกันภัยระมัดระวังการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ชี้ “รถยนต์ไฟฟ้า” มีปัจจัยเสี่ยง-ผู้รับประกันภัยต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
512 14 ก.พ. 2567
เกณิกา เผย รัฐบาลเตรียมประกาศ การส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติภายในเดือน มี.ค.นี้ ชี้ ปัญหาเรื่องการมีบุตรน้อย ไม่กระทบแค่ด้านสาธารณสุข แต่ยังกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย
478 14 ก.พ. 2567
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
192 11 ก.พ. 2567
สินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) วงเงินให้กู้ไม่เกิน 1.5 แสนบาท ดอกเบี้ย 1 % ต่อปี
136 11 ก.พ. 2567
มหาดไทยเผยข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปี 66 มีคนไทย 66,052,615 คน ลดลง 37,860 คน เทียบกับปี 65
319 11 ก.พ. 2567
“รัดเกล้า” รองโฆษกรัฐบาล แจ้งข่าวดีสำหรับประชาชน​คนมีบ้าน​ที่ต้องการกู้เงินเสริมสภาพคล่อง ธนาคารออมสิน คิกออฟ 2 โครงการ
719 11 ก.พ. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน