สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

11 ก.พ. 2567 เวลา 14:46 | อ่าน 364
 

จุดเด่น


✅ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ


รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

• ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริงและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกประเภทรวมกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย


ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้


• ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

วิธีการชำระคืน


• ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
• การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

อัตราดอกเบี้ย


• อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นร้อยละ 0.75 – 1.00 ต่อเดือน 
(เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)) ร้อยละ 16.20 – 21.60 ต่อปี


ค่าธรรมเนียม


• ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
• เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
• สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลา
ที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
• มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
• มีสถานที่ประกอบอาชีพ
• มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคาร
• เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
• ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน


หลักประกันเงินกู้


สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้
1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
1.1 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกัน กับระยะเวลาชำระคืน 
 ไม่เกิน 65 ปี มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
1.2 บุคคลน่าเชื่อถือ อาชีพ รายได้แน่นอน ดังนี้ 
 รายได้ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน หรือ
 รายได้ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน
1.3 ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

2. สมุดฝากเงินธนาคารออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ
3. อสังหาริมทรัพย์
4. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)* โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ 
 บสย. กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*หมายเหตุ : กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันได้เฉพาะผู้กู้ที่มีสาเหตุของการเป็นหนี้นอก
 ระบบเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และ
 ปัจจุบันมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ

5. กรณีผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ กู้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean loan) เอกสารประกอบการขอกู้

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
• เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
• เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
• กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

11 ก.พ. 2567 เวลา 14:46 | อ่าน 364


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
กระจายโชค รวยถ้วนหน้ากับ สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน ฝาก 100 ลุ้นแสน 900 รางวัลทุกเดือน
157 10 มิ.ย. 2567
ดวงกับดาวประจำวันที่ 9-15 มิถุนายน 2567
247 9 มิ.ย. 2567
คลังเตรียมออก หวยขูดดิจิทัล หวังจูงใจออมเงินเพื่อเกษียณ
317 6 มิ.ย. 2567
“สมศักดิ์” รับมอบประกันอุบัติเหตุ SCB Protect สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร สธ. และ อสม.ทั่วประเทศ 1.5 ล้านคน คิกออฟพร้อมกัน 25 มิ.ย. นี้
43 6 มิ.ย. 2567
ท่องเที่ยว อบรม สัมมนา ทั่วไทย ลดหย่อนภาษีได้!! “รัดเกล้า” เผย ครม. เห็นชอบ สองมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
56 5 มิ.ย. 2567
รัฐบาล เคาะ 8 มาตรการ บริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรอง ปี 67 ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร
47 5 มิ.ย. 2567
แสงแดดกับภัยร้ายที่มองไม่เห็น
45 3 มิ.ย. 2567
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
40 3 มิ.ย. 2567
วิธีเข้าเกียร์ เมื่อจอดรถเพื่อถนอมเกียร์
44 2 มิ.ย. 2567
สอนวิธี จับพวงมาลัย และ คืนพวงมาลัยที่ถูกต้อง ใช้ให้ถูก
58 2 มิ.ย. 2567
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ไอเดียบ้านสวย
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC Online GED CU-TEP SAT
 
บทความกลุ่มเดียวกัน