ผู้นำยุคใหม่ สำหรับ ขรก.ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

15 ต.ค. 2555 เวลา 22:35 | อ่าน 4,337
แชร์ไปยัง
L
 
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” ขึ้น สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดเป้าจำนวนผู้อบรมแต่ละรุ่นไว้ประมาณ 100 คน

การจัดการอบรมดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยสาเหตุจากการที่เห็นว่าปัจจุบันสภาวะแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการในระดับผู้นำจะต้องปรับทัศนคติและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจึงจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้

1.ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ปฏิบัติงานยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

2.ให้เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีใจเปิดกว้าง และมีขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดีในอนาคต

3.ให้เป็นผู้มีความรอบรู้เท่าทันการณ์ สามารถปรับแนวคิด ปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

4.ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร

5.ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี และการเป็นข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท

6.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่างๆ ที่สำคัญดังนี้-คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารองค์กร-บทบาทผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง-ผู้นำยุคใหม่ ความคิดกว้างไกล ใฝ่ในคุณธรรม-ทักษะการเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรม-คุณธรรมนำชีวิต พลิกวิกฤติเป็นโอกาส-งานได้ผลคนเป็นสุข-การบริหารงานแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์-การบริหารความเสี่ยง

การอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

การอบรมครั้งนี้มีค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท โดยสามารถเบิกได้จากทางราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมขอให้ส่งรายชื่อไปที่มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เลขที่ 736/1 ซอยเศรษฐ์สุนทร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1903-1936 และ 08-9118-8829

กระบวนการเหล่านี้มีความจำเป็นในการรับราชการในยุคปัจจุบัน ถ้ารู้จักเลือกสรรหลักสูตรที่สมควรก็จะได้ประโยชน์มากทีเดียว.


“ซี. 12”

ข้อมูลจาก www.thairath.co.th โดย ซี.12
15 ตุลาคม 2555, 05:00 น.


15 ต.ค. 2555 เวลา 22:35 | อ่าน 4,337


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
74 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
13 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
183 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
18 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
281 24 ก.ย. 2566
489 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
193 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
98 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
478 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
275 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน