ผู้นำยุคใหม่ สำหรับ ขรก.ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

15 ต.ค. 2555 เวลา 22:35 | อ่าน 4,118
แชร์ไปยัง
line
 
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” ขึ้น สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดเป้าจำนวนผู้อบรมแต่ละรุ่นไว้ประมาณ 100 คน

การจัดการอบรมดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยสาเหตุจากการที่เห็นว่าปัจจุบันสภาวะแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการในระดับผู้นำจะต้องปรับทัศนคติและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจึงจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้

1.ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ปฏิบัติงานยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

2.ให้เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีใจเปิดกว้าง และมีขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดีในอนาคต

3.ให้เป็นผู้มีความรอบรู้เท่าทันการณ์ สามารถปรับแนวคิด ปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

4.ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร

5.ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี และการเป็นข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท

6.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่างๆ ที่สำคัญดังนี้-คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารองค์กร-บทบาทผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง-ผู้นำยุคใหม่ ความคิดกว้างไกล ใฝ่ในคุณธรรม-ทักษะการเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรม-คุณธรรมนำชีวิต พลิกวิกฤติเป็นโอกาส-งานได้ผลคนเป็นสุข-การบริหารงานแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์-การบริหารความเสี่ยง

การอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

การอบรมครั้งนี้มีค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท โดยสามารถเบิกได้จากทางราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมขอให้ส่งรายชื่อไปที่มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เลขที่ 736/1 ซอยเศรษฐ์สุนทร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1903-1936 และ 08-9118-8829

กระบวนการเหล่านี้มีความจำเป็นในการรับราชการในยุคปัจจุบัน ถ้ารู้จักเลือกสรรหลักสูตรที่สมควรก็จะได้ประโยชน์มากทีเดียว.


“ซี. 12”

ข้อมูลจาก www.thairath.co.th โดย ซี.12
15 ตุลาคม 2555, 05:00 น.

15 ต.ค. 2555 เวลา 22:35 | อ่าน 4,118


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
พรุ่งนี้ ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มกว่า 1,700 ล้านบาท
พรุ่งนี้ ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มกว่า 1,700 ล้านบาท
39 1 ธ.ค. 2565
ออมสินจัดของขวัญปีใหม่ เพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสิน 1 ลบ. 24 รางวัล ลุ้นส่งท้ายปีนี้ พร้อมออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 12 ปี ถอนได้ก่อนครบระยะ ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ไม่หักภาษี
ออมสินจัดของขวัญปีใหม่ เพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสิน 1 ลบ. 24 รางวัล ลุ้นส่งท้ายปีนี้ พร้อมออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 12 ปี ถอนได้ก่อนครบระยะ ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ไม่หักภาษี
38 1 ธ.ค. 2565
บขส. เปิดจองตั๋วล่วงหน้า รองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเดือนธันวาคมและช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
บขส. เปิดจองตั๋วล่วงหน้า รองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเดือนธันวาคมและช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
40 1 ธ.ค. 2565
เชิญชวนคนไทยตรวจสุขภาพใจผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ทำแบบทดสอบ พร้อมมีระบบให้พูดคุย AI เก็บข้อมูลสีหน้า น้ำเสียงและเนื้อหาเพื่อประมวลผลให้คำแนะนำ
เชิญชวนคนไทยตรวจสุขภาพใจผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ทำแบบทดสอบ พร้อมมีระบบให้พูดคุย AI เก็บข้อมูลสีหน้า น้ำเสียงและเนื้อหาเพื่อประมวลผลให้คำแนะนำ
50 29 พ.ย. 2565
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จี้ ติดกำไลอีเอ็ม 10 ปี ไอ้หื่นขืนใจหญิงสาว 18 อึ้ง เจอทำผิดซ้ำบ่อย ไม่กลัวกฎหมาย สั่ง ราชทัณฑ์ จัด Watchlist บุคคลอันตราย ปิดช่องทำผิด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จี้ ติดกำไลอีเอ็ม 10 ปี ไอ้หื่นขืนใจหญิงสาว 18 อึ้ง เจอทำผิดซ้ำบ่อย ไม่กลัวกฎหมาย สั่ง ราชทัณฑ์ จัด Watchlist บุคคลอันตราย ปิดช่องทำผิด
51 29 พ.ย. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพและทักษะในทุกช่วงวัย สนับสนุนให้มีการเทียบโอนได้จากการศึกษาต่างระบบ
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพและทักษะในทุกช่วงวัย สนับสนุนให้มีการเทียบโอนได้จากการศึกษาต่างระบบ
43 28 พ.ย. 2565
ต่างชาติชื่นชมไทยบริหารจัดการโควิด-19 มีประสิทธิภาพ บีโอไอเผยนักลงทุนหลายบริษัทมั่นใจเลือกขยายฐานลงทุนในไทยเพิ่ม นายกรัฐมนตรีกำชับดูแลความต่อเนื่องการผลิตอุตสาหกรรม
ต่างชาติชื่นชมไทยบริหารจัดการโควิด-19 มีประสิทธิภาพ บีโอไอเผยนักลงทุนหลายบริษัทมั่นใจเลือกขยายฐานลงทุนในไทยเพิ่ม นายกรัฐมนตรีกำชับดูแลความต่อเนื่องการผลิตอุตสาหกรรม
68 28 พ.ย. 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
81 27 พ.ย. 2565
เงินเดือนและค่าตอบแทน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
เงินเดือนและค่าตอบแทน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
79 27 พ.ย. 2565
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
54 27 พ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน