สำนักราชเลขาธิการ (2)

15 ต.ค. 2555 เวลา 22:49 | อ่าน 5,626
แชร์ไปยัง
L
 
ภารกิจอีกด้านหนึ่งของสำนักราชเลขาธิการที่อยู่ในขอบข่ายของกองการในพระองค์คือ

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีรัฐพิธี หรือการพิธีต่างๆ การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และการประมวลพระราชกรณียกิจ

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเชิญอักษรพระปรมาภิไธย พระราชสัญจกร พระมหามงกุฎ และเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งการขอจัดทําเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก และตราไปรษณียากร ตลอดจนการขอจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และพระราชานุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระ ราชทาน ดอกไม้พระราชทาน ตลอดจนพวงมาลาหลวง

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอชื่อบุคคล ชื่อสกุล ชื่ออาคารสถานที่ และการเขียนพระราชหัตถเลขาขนานชื่อและสกุล และจัดทําบัตรเชิญพระราชอาคันตุกะ

5. กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สําหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์ ตลอดจนการจัดทํา และดูแลรักษาเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สําหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์ ของขวัญพระราชทาน และสิ่งของส่วนพระองค์

6. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนั้น ยังมีงานด้านการข่าวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจซึ่งเป็นงานของกองข่าว มีกองนิติการ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฎีการ้องทุกข์ การพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร กองโครงการสัมพันธ์ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาประสานงาน และติดตามผลการ ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่างๆ เพื่อสนองพระราชดําริในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขราษฎร

มี สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี เพื่อปฏิบัติงานเลขานุการคณะองคมนตรี ในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์

อีกส่วนหนึ่งเป็น กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุพร้อมกับ กองศิลปาชีพ และ สถาบันสิริกิติ์ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปาชีพโดยตรง

ภารกิจของสำนักราชเลขาธิการในยุคนี้ จึงเป็นงานที่กว้างขวางและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิด.

“ซี. 12”

ข้อมูลจาก http://www.thairath.co.th/ โดย ซี.12
4 ตุลาคม 2555, 05:00 น.


15 ต.ค. 2555 เวลา 22:49 | อ่าน 5,626


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
เงินเดือนตำรวจและเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน
68 28 ก.ย. 2566
มาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ดังกล่าวภายใต้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
13 27 ก.ย. 2566
ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
178 27 ก.ย. 2566
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)
18 27 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2566
280 24 ก.ย. 2566
485 20 ก.ย. 2566
ข่าวดี !! 15 อัตรา รับสมัครชายไทย วุฒิ ปวช./ปวส. ทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
191 20 ก.ย. 2566
ตำแหน่งครูว่าง 2566 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
98 19 ก.ย. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2566
475 17 ก.ย. 2566
ออมสิน ยื่นมือช่วยลูกหนี้ NPL สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถูกกระทบช่วงวิกฤติโรคร้าย ตั้งต้นผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาเป็นปกติ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.2566
275 16 ก.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน