ทำไมทะเลจึงเค็ม?

22 เม.ย. 2557 เวลา 08:58 | อ่าน 8,860
แชร์ไปยัง
line
 

ถ้านำเกลือทั้งหมดในมหาสมุทรขึ้นมาเกลี่ยให้เสมอกันบนพื้นดิน ก็จะมีชั้นเกลือหนากว่า 150 เมตร หรือเท่ากับตึกสูงประมาณ 45 ชั้น! เกลือทั้งหมดนี้มาจากไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงน้ำจืดปริมาณมหาศาลจากแม่น้ำลำธารไหลลงสู่มหาสมุทร? นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเกลือมาจากหลายแหล่ง.
แหล่งหนึ่งคือพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของเรานี้เอง. ขณะที่น้ำฝนซึมลงไปในดินและหิน น้ำฝนจะชะแร่ธาตุปริมาณเล็กน้อยมาด้วย รวมทั้งเกลือและสารประกอบทางเคมีของเกลือ แล้วนำแร่ธาตุเหล่านั้นออกสู่ทะเลโดยทางแม่น้ำลำธารต่าง ๆ

(1). แน่นอน เกลือในน้ำจืดนั้นเจือจางมากจนเราไม่อาจรู้รสได้.
อีกแหล่งหนึ่งคือแร่ธาตุที่ก่อตัวเป็นเกลือในเปลือกโลกใต้มหาสมุทร. น้ำจะซึมเข้าไปในพื้นทะเลผ่านทางรอยแยก, ถูกความร้อนจัด, แล้วพุ่งกลับออกมาสู่พื้นทะเลพร้อมกับแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำ. ปล่องน้ำร้อน ซึ่งบางแห่งกลายเป็นน้ำพุร้อนใต้ทะเลลึก พ่นน้ำที่มีสารเคมีละลายอยู่ขึ้นมาสู่ทะเล

(2).มีกระบวนการย้อนกลับซึ่งให้ผลคล้ายกัน นั่นคือภูเขาไฟใต้ทะเลจะพ่นหินร้อนปริมาณมหาศาลออกสู่มหาสมุทร แล้วหินเหล่านั้นก็จะปล่อยสารเคมีออกมาในน้ำ

(3). แหล่งแร่ธาตุอีกแหล่งหนึ่งคือลม ซึ่งพัดพาอนุภาคของแร่ธาตุจากผืนแผ่นดินลงสู่ทะเล

(4). กระบวนการทั้งหมดนี้ทำให้น้ำทะเลมีแร่ธาตุเกือบทุกชนิดเท่าที่รู้จักกัน. แต่ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของน้ำทะเลคือโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกงธรรมดานี่เอง. ธาตุนี้มีอยู่ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของเกลือที่ละลายอยู่และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำทะเลมีรสเค็ม.

อะไรทำให้ระดับความเค็มคงที่?
เกลือสะสมอยู่ในทะเลเนื่องจากน้ำที่ระเหยขึ้นไปจากมหาสมุทรนั้นเป็นน้ำที่เกือบบริสุทธิ์. ส่วนแร่ธาตุต่าง ๆ ก็คงตกค้างอยู่ในทะเล. ในเวลาเดียวกัน ก็ยังมีแร่ธาตุต่าง ๆ เข้าสู่มหาสมุทรมากขึ้นเรื่อย ๆ; แต่ระดับความเค็มก็ไม่เปลี่ยนแปลง คือมีเกลือละลายอยู่ประมาณ 35 ส่วนต่อน้ำทะเลหนึ่งพันส่วน. ดังนั้น จึงดูเหมือนว่าเกลือและแร่ธาตุอื่น ๆ ถูกนำเข้ามาและเอาออกไปในอัตราเท่า ๆ กัน. ทั้งนี้ทำให้เกิดคำถามที่ว่า เกลือถูกนำออกไปทางไหน?
องค์ประกอบที่เป็นเกลือหลายชนิดถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต. เพื่อเป็นตัวอย่าง ตัวปะการัง, สัตว์จำพวกหอย, และสัตว์จำพวกกุ้งและปู กินแคลเซียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นเกลือชนิดหนึ่ง เพื่อนำไปใช้สร้างเปลือกและโครง. สาหร่ายขนาดจิ๋วซึ่งเรียกว่าไดอะตอมก็สกัดซิลิกาจากน้ำทะเล. แบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ก็กินสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่. เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายหรือถูกสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นกินเข้าไป เกลือและแร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายของมันจะจมลงสู่พื้นทะเลกลายเป็นสิ่งที่ตายแล้วหรือมูลในที่สุด

(5).เกลือหลายชนิดซึ่งไม่ได้ถูกขจัดออกไปด้วยกรรมวิธีทางชีวเคมีก็จะถูกขจัดออกไปด้วยวิธีอื่น. ตัวอย่างเช่น ดินและวัสดุจากแผ่นดินที่ลอยมากับแม่น้ำ, น้ำไหลบ่าจากพื้นดิน, และเถ้าถ่านจากภูเขาไฟอาจยึดเกลือบางชนิดไว้แล้วนำลงสู่พื้นทะเล. เกลือบางชนิดยังยึดกับหินด้วย. ด้วยเหตุนี้ โดยกรรมวิธีหลายอย่าง ในที่สุดเกลือส่วนใหญ่ก็กลายมาเป็นส่วนประกอบของพื้นทะเล

(6).นักวิชาการหลายคนเชื่อว่ากระบวนการทางธรณีฟิสิกส์ทำให้วัฏจักรนี้สมบูรณ์ แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานมากก็ตาม. เปลือกโลกประกอบด้วยแผ่นขนาดยักษ์หลายแผ่น. แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นบรรจบกันที่เขตมุดตัว คือที่ที่เปลือกโลกแผ่นหนึ่งมุดตัวลงใต้เปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่งและจมลงสู่เปลือกโลกชั้นในที่ร้อนจัด. ตามปกติ แผ่นเปลือกโลกส่วนพื้นมหาสมุทรซึ่งหนักกว่าจะมุดตัวจมลงใต้แผ่นเปลือกโลกส่วนพื้นทวีปซึ่งเบากว่า ในขณะเดียวกันก็จะนำเกลือที่ตกตะกอนอยู่ลงไปด้วยประหนึ่งสายพานลำเลียงขนาดยักษ์. โดยวิธีนี้ เปลือกโลกส่วนใหญ่ก็ค่อย ๆ ผ่านการหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่

(7). แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟ, และเขตรอยแยกเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงกระบวนการนี้.*
รักษาความเค็มได้อย่างน่าทึ่ง
ระดับความเค็มของมหาสมุทรแตกต่างกันไปในแต่ละที่ และบางครั้งก็ยังต่างกันในแต่ละฤดูกาล. ผืนน้ำที่ไม่ถูกแผ่นดินล้อมรอบซึ่งเค็มที่สุดคืออ่าวเปอร์เซียและทะเลแดง ซึ่งมีอัตราการระเหยสูงมาก. มหาสมุทรที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับน้ำจืดจากแม่น้ำสายใหญ่ ๆ หรือได้รับน้ำฝนปริมาณมาก ๆ ก็มีความเค็มน้อยกว่าค่าเฉลี่ย. เช่นเดียวกับน้ำทะเลที่อยู่ใกล้กับน้ำแข็งขั้วโลกที่กำลังละลาย ซึ่งน้ำแข็งเหล่านั้นก็เป็นน้ำจืดที่แข็งตัว. ในทางกลับกัน ในช่วงที่น้ำก่อตัวเป็นน้ำแข็ง น้ำทะเลที่อยู่ใกล้ ๆ แถบนั้นก็มีความเค็มสูงขึ้น. แต่โดยทั่วไปแล้ว ความเค็มของน้ำในมหาสมุทรมีระดับคงที่มาก.
น้ำทะเลยังมีค่าพีเอชค่อนข้างคงที่ด้วย ค่านี้เป็นมาตรวัดความเป็นกรด-ด่างของสสาร โดยค่าเป็นกลางอยู่ที่ 7. ค่าพีเอชของน้ำทะเลอยู่ที่ 7.4 ถึง 8.3 ซึ่งเป็นด่างเล็กน้อย. (เลือดของมนุษย์มีค่าพีเอชราว ๆ 7.4.) ถ้าค่าพีเอชสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับนี้ มหาสมุทรก็จะมีปัญหาร้ายแรง. ที่จริง นี่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บางคนกำลังหวั่นเกรงอยู่ในขณะนี้. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ที่มนุษย์ปล่อยออกสู่บรรยากาศในที่สุดจะลงไปที่มหาสมุทร แล้วมันจะทำปฏิกิริยากับน้ำจนเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก. ดังนั้น สิ่งที่มนุษย์ทำอยู่อาจกำลังทำให้มหาสมุทรมีสภาพเป็นกรดเพิ่มขึ้นทีละน้อย.
กลไกหลายอย่างที่ทำให้สารเคมีของน้ำทะเลรักษาระดับเดิมไว้ได้ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่. กระนั้น สิ่งที่เราได้เรียนรู้แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาอันล้ำเลิศของพระผู้สร้างผู้ทรงใฝ่พระทัยสิ่งทรงสร้างของพระองค์.—วิวรณ์ 11:18.


[เชิงอรรถ]
ดูบทความ “พื้นท้องมหาสมุทรเผยความลึกลับ” ในตื่นเถิด! ฉบับ 8 ธันวาคม 2000.
[แผนภูมิ/ภาพหน้า 16]
(รายละเอียดดูจากวารสาร)


ฝน
↓↓
↓↓
4 ลม
1 แร่ธาตุ ↓
ในหิน ↓ 6 เถ้าถ่านจาก
․․․↓․․․․․․․․․․․․↓․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ภูเขาไฟ․․
3 การระเบิดของ 5 ไดอะตอม ↓
มหาสมุทร ภูเขาไฟใต้สมุทร ↓ ↓
↑ ↓ ↓
2 ปล่องน้ำร้อน ↑ ↓ ↓
↑ ↓ ↓
․․․․․․․․․․↑․․․․․․․․․․․․↑․․․พื้นทะเล․․․․↓․․ ․․․․․↓․․․․
↑ ↑ 7 ←← เขตมุดตัว
↑ เปลือกโลก ←←
↑ ←←
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․[ที่มาของภาพ]
Vent: © Science VU/Visuals Unlimited; eruption: REUTERS/Japan Coast Guard/Handout
Diatoms: Dr. Neil Sullivan, USC/NOAA Corps; volcano photo: Dept. of Interior, National Park Service
[กรอบ/แผนภูมิหน้า 18]เกลือในทะเล
แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาน้ำทะเลมากว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว พวกเขาก็ยังมีความรู้ไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของน้ำทะเล. อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถแยกองค์ประกอบที่เป็นเกลือและคำนวณสัดส่วนของสารเหล่านั้นได้. องค์ประกอบเหล่านั้นมี:
[แผนภูมิ]
คลอไรด์ 55%
โซเดียม 30.6
ซัลเฟต 7.7
แมกนีเซียม 3.7
แคลเซียม 1.2
โพแทสเซียม 1.1
ไบคาร์บอเนต 0.4
โบรไมด์ 0.2
และธาตุอื่น ๆ อีก เช่น บอเรต, สตรอนเชียม, และฟลูออไรด์.
[กรอบ/ภาพหน้า 18]
เค็มกว่ามหาสมุทร
ทะเลภายในบางแห่งเค็มกว่ามหาสมุทร. ตัวอย่างเด่นคือทะเลเดดซี ซึ่งเป็นน่านน้ำที่เค็มที่สุดในโลก. น้ำที่ไหลลงไปในทะเลเดดซี ซึ่งถูกเรียกว่าทะเลเค็มในสมัยคัมภีร์ไบเบิล พัดพาเกลือที่ละลายอยู่และแร่ธาตุอื่น ๆ มาด้วย. (อาฤธโม 34:3, 12) เนื่องจากชายฝั่งของทะเลเดดซีเป็นแผ่นดินที่ต่ำที่สุดในโลก น้ำจึงออกได้ทางเดียวเท่านั้น คือการระเหย ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำในทะเลแห่งนี้ลดลงถึงวันละหนึ่งนิ้วในฤดูร้อน.
ผลก็คือ ระดับความเข้มข้นของเกลือในน้ำใกล้ผิวน้ำจึงอยู่ที่ราว ๆ 30 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่าของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเกือบสิบเท่า. เนื่องจากน้ำจะมีความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อมีความเค็มสูง คนที่ลงไปว่ายน้ำจึงลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ำได้อย่างสบาย. ที่จริง พวกเขาสามารถนอนหงายและอ่านหนังสือพิมพ์โดยไม่ต้องมีชูชีพมาช่วยให้ตัวลอยเลย.
[กรอบหน้า 18]
เกลือช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์
การวิจัยได้แสดงว่าอนุภาคที่เป็นมลพิษในอากาศจะทำให้เมฆที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินไม่กลั่นตัวเป็นฝน. อย่างไรก็ตาม เมฆที่มีมลพิษที่ลอยอยู่เหนือมหาสมุทรจะกลั่นตัวเป็นฝนได้ง่ายกว่า. ความแตกต่างคือละอองลอยของเกลือทะเล ซึ่งเกิดจากละอองน้ำทะเล.
หยดน้ำซึ่งก่อตัวจากอนุภาคที่เป็นมลพิษในบรรยากาศมักจะมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่อาจตกลงมาเป็นเม็ดฝนได้ ดังนั้น มันจึงยังคงลอยอยู่อย่างนั้น. ละอองลอยของเกลือทะเลจะดึงดูดหยดน้ำเล็ก ๆ เหล่านี้ให้รวมตัวกันเป็นหยดน้ำที่ใหญ่ขึ้น. เป็นผลให้มีฝนตก ซึ่งก็ช่วยให้สภาพบรรยากาศบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ.


ข้อมูลจาก http://wol.jw.org/th/wol/d/r113/lp-si/102006246 ห้องสมุดออนไลน์ของว๊อซเทาเวอร์

22 เม.ย. 2557 เวลา 08:58 | อ่าน 8,860


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
ดวงสมพงศ์สายแนน การเลือกคู่ครองของโบราณอีสาน
ดวงสมพงศ์สายแนน การเลือกคู่ครองของโบราณอีสาน
51 14 ส.ค. 2565
“อลงกรณ์” เผยครึ่งปีแรก ไทยยืนเบอร์ 1 แชมป์โลกส่งออกยาง ครองสัดส่วนตลาดจีน 49% คกก.รักษาเสถียรภาพราคายางกระทรวงเกษตรฯ ออก 6 มาตรการบุกตลาดเชิงรุก
“อลงกรณ์” เผยครึ่งปีแรก ไทยยืนเบอร์ 1 แชมป์โลกส่งออกยาง ครองสัดส่วนตลาดจีน 49% คกก.รักษาเสถียรภาพราคายางกระทรวงเกษตรฯ ออก 6 มาตรการบุกตลาดเชิงรุก
32 13 ส.ค. 2565
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ช่องทางรวมบริการภาครัฐ ทั้งเช็คสวัสดิการ ประกันสังคม เครดิตบูโร ค่าน้ำ ค่าไฟ ตรวจสอบใบสั่งจราจร ครบจบในแอปเดียว
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ช่องทางรวมบริการภาครัฐ ทั้งเช็คสวัสดิการ ประกันสังคม เครดิตบูโร ค่าน้ำ ค่าไฟ ตรวจสอบใบสั่งจราจร ครบจบในแอปเดียว
36 13 ส.ค. 2565
ธอส. ชวนประชาชนออมเงินรับวันแม่ เปิดตัว “เงินฝากออมทรัพย์วันแม่” ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี
ธอส. ชวนประชาชนออมเงินรับวันแม่ เปิดตัว “เงินฝากออมทรัพย์วันแม่” ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี
48 12 ส.ค. 2565
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
86 11 ส.ค. 2565
ออมสิน ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มสูงสุด 0.30% ขานรับดอกเบี้ยนโยบาย  พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุด เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง
ออมสิน ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มสูงสุด 0.30% ขานรับดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุด เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง
65 11 ส.ค. 2565
ธอส. ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถึงสิ้นปี 2565
ธอส. ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถึงสิ้นปี 2565
62 10 ส.ค. 2565
เริ่มแล้ว! โอนเงินคืนผู้ประกันตน ม.40 กรณีลดอัตราเงินสมทบ กว่า 3.1 ล้านราย
เริ่มแล้ว! โอนเงินคืนผู้ประกันตน ม.40 กรณีลดอัตราเงินสมทบ กว่า 3.1 ล้านราย
60 10 ส.ค. 2565
ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติดในแต่ละชนิด ถ้าไม่เกินปริมาณดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง เข้ารับการบำบัดรักษาได้
ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติดในแต่ละชนิด ถ้าไม่เกินปริมาณดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง เข้ารับการบำบัดรักษาได้
75 9 ส.ค. 2565
ครม.เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร โดยให้ตั้งสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดสนับสนุนพิธีการศุลกากรในอีอีซี และสำนักงานศุลการกรภาคที่ 5 รองรับการขยายตัวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ครม.เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร โดยให้ตั้งสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดสนับสนุนพิธีการศุลกากรในอีอีซี และสำนักงานศุลการกรภาคที่ 5 รองรับการขยายตัวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
61 9 ส.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน