เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

17 ต.ค. 2555 เวลา 08:51 | อ่าน 5,487
แชร์ไปยัง
L
 
images by free.in.th ทุกๆ 4 ปีที่เป็นเลขคู่ ในสหรัฐอเมริกาจะจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอังคารแรกในเดือนพฤศจิกายน เหตุที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่ชาวอเมริกันให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อพวกเขาออกมาเลือกผู้แทน พวกเขากำลังเลือกผู้นำที่จะกำหนดอนาคตสังคมของพวกเขา และเหตุที่คนทั่วโลกจับตาดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นก็เพราะการเปลี่ยนแปลงผู้นำของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและการกำหนดอนาคตโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับนโยบายต่างๆของสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนแปลงไป

ขั้นตอนการเข้าแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรค
ในขณะนี้ทั้งสองพรรคต่างก็ได้ตัวแทนของพรรคเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว ซึ่งได้แก่ นายบารัค โอบามา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและเป็นตัวแทนจากพรรคเดโมแครต และนายมิตต์ รอมนีย์ นักธุรกิจมหาเศรษฐี และอดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ เป็นตัวแทนจากพรรคริพลับกัน ซึ่งขั้นตอนการหลังจากได้ตัวแทนพรรคแล้วจะไปสู่ขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

1.การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign)
การรณรงค์หาเสียงเป็นกิจกรรมก่อนการเลือกตั้งที่ทั้งผู้สมัครและผู้ที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวอเมริกันออกมาลงคะแนนเสียงให้พรรคของตน การรณรงค์หาเสียงเป็นกิจกรรมที่ใช้เงินจำนวนมาก เงินที่ผู้สมัครและพรรคใช้จ่ายส่วนมากจะเรื่องของการโฆษณาทางโทรทัศน์ เพราะเป็นวิธีการที่ผู้สมัครสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายกว่าวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องเดินทางไปหาเสียงตามรัฐต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก Center for responsive politic ระบุว่าเมื่อการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้ในปี 2553 บารัค โอบามา ใช้เงินถึง 730 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในการหาเสียง และ จอห์น แมคเคน ผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากริพลับลิกันใช้เงินไป 333 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กฎหมายของสหรัฐอเมริกามีการกำหนดลงไปอย่างชัดเจนว่าผู้รับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี จะระดมทุนหาเสียงได้อย่างไร จากผู้ใด ในระบบของสหรัฐอเมริกาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะต้องระดมเงินทุนให้ได้หลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อใช้ในการหาเสียงจึงต้องพยายามหาผู้บริจาคหลายพันราย ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องจ้างคณะทำงาน จัดเตรียมสถานที่ทำงานและการเดินทาง ทำการสำรวจวิจัย ออกเอกสารแสดงจุดยืน โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และอินเตอร์เนต และจัดปราศรัยพบปะประชาชนในที่สาธารณะและจัดงานระดมทุนต่างๆมากมาย

การใช้อินเตอร์เนตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้ง และระดมเงินทุนตลอดทั้งเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์นโยบายและประสบการณ์ของผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง นอกจากนั้นองค์กรรณรงค์หาเสียงต่างมีเว็ปไซด์ส่วนตัว (blog) ผู้จัดการเวปไซต์ส่วนตัวเหล่านี้คือ เจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงที่ได้รับการว่างจ้างให้เขียนเกี่ยวกับคำปราศรัย สุนทรพจน์และกิจกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

ในขณะเดียวกันก็มี Blog อิสระหลายพันเว็ปไซด์ที่เขียนบทความสนับสนุนผู้รับสมัครเลือกตั้งที่ตนเองชื่นชอบและตอบโต้กับ Bloger อื่นๆ การเผยแพร่วีดีทัศน์บนเว็บไซด์ต่างๆ เช่น YouTube เป็นทั้งโอกาสและหลุมพรางสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการผลิตวีดีทัศน์เกี่ยวกับตนเอง ซึ่งบางครั้งก็นำเสนอในแนวทางขบขัน หรือการนำเสนอที่ประชดประชันฝ่ายตรงข้าม แต่บางครั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ถูกบันทึกภาพอย่างไม่รู้ตัวและไม่ทันได้ระวัง จึงอาจพูดหรือทำอะไรที่ปกติจะไม่พูดหรือกระทำต่อหน้าสาธารณชน แล้วถูกนำมาเผยแพร่เหตุการณ์ที่เข้าทำไปนั้นทางอินเตอร์เนตหรือโทรทัศน์นับครั้งไม่ถ้วน

ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต้องจัดตั้งองค์กรรณรงค์หาเสียงซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการการเมือง (Political Committee) คณะกรรมการการเมืองนี้ต้องมีเหรัญญิก และต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของสหรัฐ (Federal Election Commission) แม้ว่าจะใช้ชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางแต่ในความเป็นจริงแล้ว คณะกรรมการฯมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินทุนรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้ง แต่มิได้ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแต่ประการใด ซึ่งกระบวนการการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง ตลอดจนการนับคะแนนจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของรัฐและท้องถิ่น
เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว คณะกรรมการการเมืองจึงสามารถเริ่มระดมทุนเพื่อใช้ในการหาเสียงได้ เงินบริจาคในลักษณะดังกล่าวรวมทั้งค่าใช้จ่าย ต้องทำรายงานยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางทุกไตรมาสหรือทุกเดือน รายงานดังกล่าวอาจจะยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์และประชาชนจะเข้าป่านได้ทางเว็บไซด์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง http://www.fec.org องค์กรเอกชนจำนวนมากมีเว็บไซด์ที่คอยตรวจดูเงินบริจาคและรายจ่ายต่างๆของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองและคณะกรรมการกิจกรรมทางการเมือง จุดประสงค์ของการกำหนดดังกล่าวก็เพื่อให้ความสะดวกแก่สื่อมวลชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการหาข้อมูลว่ากลุ่มใดให้เงินกับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดและแก่อุดมการณ์ใด กฎหมายจำกัดจำนวนเงินที่บุคคลแต่ละคนและคณะกรรมการแต่ละคณะสามารถบริจาคให้แก่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งที่ตนสนับสนุนได้
สำหรับการให้เงินอุดหนุนการรณรงค์หาเสียงจากภาครัฐนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมีสิทธิเข้าร่วมระบบการให้เงินอุดหนุนจากรัฐ ก่อนถึงการเลือกตั้งปี พ.ศ.2543 ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเสนอชื่อให้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเข้าร่วมระบบนี้โดยการยอมรับเงินอุดหนุนจากรัฐแลกกับการให้สัญญาว่าจะไม่ใช้เงินเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามระบบนี้เริ่มไม่น่าสนใจสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเพดานเงินที่สามารถใช้จ่ายได้ต่ำเกินไป และน้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใหญ่มักหาได้ง่ายๆจากแหล่งเงินทุนสนับสนุนภาคเอกชน ดังนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใหญ่หลายคนจึงมักตัดสินใจสละสิทธิไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

images by free.in.th สัตว์สัญลักษณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา

ในการรณรงค์การเสียงเลือกตั้งเราจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์อันเป็นตัวแทนของทั้งสองพรรคได้แก่ “ช้าง” เป็นสัญลักษณ์ของพรรคริพลับลิกัน และ “ลา”เป็นสัญลักษณ์ของพรรคเดโมแครตทำไมเดโมแครตต้องเป็นลา และริพลับลิกันต้องเป็นช้าง?
ลา นั้นเริ่มถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของพรรคเดโมแครตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2371 ในขณะนั้นประธานาธิบดีแอนดรู แจ็คสัน กำลังหาเสียงเลือกตั้ง คู่แข่งของอีกฝ่ายเรียกเขาว่า “ลาโง่” แต่เขาก็กลับใช้ลามาเป็นสัญลักษณ์ในโปสเตอร์หาเสียงของเขา และในช่วงสมัยที่เป็นประธานาธิบดี ลาก็เป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้แสดงถึงความดื้อดึงของประธานาธิบดีแอนดรู แจ็คสัน
สัญลักษณ์รูปลาได้มีกลายมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2413 ผลงานภาพวาดที่ชื่อว่า “เจ้าลาโง่เตะสิงโตที่ตายแล้ว”(A live Jackass kicking a dead lion)ของนาย โธมัส แนสต์ นักเขียนการ์ตูนล้อการเมือง ได้ถูกตีพิมพ์ลงไปในนิตยสารการเมืองรายสัปดาห์ชื่อ ฮาร์เปอร์
images by free.in.th
ภาพจาก ห้องสมุดของสภาคองเกรส (Library of Congress)
ในภาพแนสต์วาดรูปนี้เพื่อเสียดสีพรรเดโมแครตที่แพ้แล้วไม่ยอมรับว่าแพ้ออกมากล่าวหาพรรคริพลับลิกันต่างๆนานา เขาจึงใช้ภาพลากำลังเตะสิงโตที่ตายแล้วเพื่อแสดงให้เห็นถึงความดื้อและโง่เขลา แต่พรรคเดโมแครตรับเอาสัญลักษณ์ลามาเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพราะเชื่อว่า ลาเป็นสัตว์ที่ฉลาด และ กล้าหาญ รวมทั้งไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการใช้สัญลักษณ์ลานี้อย่างแพร่หลาย แต่จนถึงทุกวันนี้พรรคเดโมแครตของยังไม่ได้มีการรับรองสัญลักษณ์นี้อย่างเป็นทางการ
สำหรับสัญลักษณ์รูปช้าง ในปี พ.ศ.2417 แนสต์ได้วาดรูปช้างให้เป็นตัวแทนของพรรคริพลับลิกัน โดยมีการตีพิมพ์ภาพลงในนิตยสารการเมืองรายสัปดาห์ชื่อ ฮาร์เปอร์

images by free.in.th “The Third Term Panic”
ในภาพมีรูปช้างที่แสดงถึงพรรครีพลับลิกัน และมีลาที่ใส่ชุดสิงโตซึ่งหมายถึงพรรคเดโมแครต ที่แสดงท่าทางทำให้ช้างหวาดกลัวและออกอาวะวาดทำให้สัตว์ต่างๆหนีกันไปคนละทิศละทาง ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประธานาธิบดียูลิซีส แกรนต์ จากพรรคริพลับลิกันกำลังอยู่ระหว่างการหาเสียงเพื่อเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สาม
พรรคริพลับลิกันมีความเชื่อว่าช้าง เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ฉลาดหลักแหลมและมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และมีการรับรองเอาสัญลักษณ์ช้างเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของพรรคด้วย

ข้อมูลจาก www.matichon.co.th อ.ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล ผู้อำนวยการศูนย์อเมริกันศึกษา

ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:09:09 น.


17 ต.ค. 2555 เวลา 08:51 | อ่าน 5,487


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
แชร์
L
ซ่อน
แสดง
มาใหม่
รัดเกล้า ชูมาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ย้ำไม่ใช่การลดหนี้ พักหนี้ หรือยกหนี้ แต่ช่วยไกล่เกลี่ย หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างยั่งยืน
17 3 ธ.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2566
145 3 ธ.ค. 2566
โฆษกรัฐบาล เผย บริษัทรถ EV เตรียมลงทุนในไทยต่อเนื่อง
136 2 ธ.ค. 2566
ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
289 1 ธ.ค. 2566
อนุทิน-พวงเพ็ชร จับมือเปิดตัวแอพ
275 29 พ.ย. 2566
​รองนายกฯ ภูมิธรรม กดปุ่ม Kick off ธ.ก.ส.โอนเงิน ช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล็อตแรกวันนี้ จ่าย 5 รอบ
237 29 พ.ย. 2566
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ
132 28 พ.ย. 2566
มติคณะรัฐมนตรี ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี เรื่อง รายงานผลการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (เรื่อง การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
486 28 พ.ย. 2566
สธ.รับลูกรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เปิดคลินิกสุขภาพการเงิน 8 ธ.ค. ช่วยบุคลากร สธ. กว่า 5 แสนคน
30 28 พ.ย. 2566
แก้ปัญหาหนี้ รัฐบาล เตรียมแถลงแก้หนี้ 28 พ.ย.นี้ รองโฆษกฯรัฐบาล “รัดเกล้า” ยืนยันรัฐบาลเอาจริงในการแก้ไขปัญหา ยกเป็นวาระแห่งชาติ
512 27 พ.ย. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC CU-AAT คืออะไร จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน