ท่าเรือเสม็ดในมุมของอุทยาน

18 ต.ค. 2555 เวลา 10:56 | อ่าน 3,739
แชร์ไปยัง
line
 
เขียนถึงกรณีพิพาทของภาครัฐกันเองในเรื่องการก่อสร้างท่าเรือเกาะเสม็ดในมุมของฝ่ายต่างๆมาแล้ว คราวนี้มาถึงมุมมองของฝ่ายอุทยานบ้าง

นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้คำชี้แจงมาว่า

ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด หากเป็นการซ่อมแซมท่าเทียบเรือเดิมสามารถทำได้ แต่โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นการสร้างท่าเทียบเรือใหม่มีขนาดใหญ่กว่าท่าเทียบเรือเดิมมาก มีพื้นที่ล่วงล้ำลำน้ำ 4,320 ตารางเมตร

พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการพัฒนาใดๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ

ปรากฏตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ได้แจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สอดคล้องกับการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้หน่วยงานแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการ

ต่อมา สผ.ได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีความเห็นว่าการก่อสร้างในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือระบบนิเวศใดๆ ย่อมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

นั้นๆ จะเป็นด้านใดบ้าง ควรทำการศึกษา ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการสำคัญและเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการตัดสินพัฒนาโครงการ

จึงควรทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ก่อน เพื่อเป็นการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น และ สผ.ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า IEE สามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้ให้ทราบว่าโครงการมีแนวโน้มก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำหรือไม่ ในกรณีที่ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าโครงการมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจะต้องจัดทำ EIA ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ต่อไป

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ใช้บังคับ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่เพื่อประโยชน์แก่รัฐและประชาชนสืบไปให้มีความยั่งยืน

ไม่มีบทบัญญัติให้มีการใช้พื้นที่ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ต้องมีกฎหมายเพิกถอนพื้นที่ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ หรือต้องดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด มิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือจังหวัดระยอง หรืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จะเป็นผู้พิจารณาได้เอง

ส่วนเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู นั้นมีความหมายอย่างไรจะได้นำเสนอในวันต่อไป.


“ซี.12”

ข้อมูลจาก www.thairath.co.th โดย ซี.12
18 ตุลาคม 2555, 05:00 น.

18 ต.ค. 2555 เวลา 10:56 | อ่าน 3,739


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
หมอพร้อม เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด – ตรวจสุขภาพใจ” ช่วยรู้อาการผิดปกติ พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว
31 30 มิ.ย. 2565
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
กยศ. ขยายเวลา 5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 65 นี้
35 30 มิ.ย. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย
โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ห่วงใยสังคม/เยาวชน ย้ำการขายกัญชา ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สั่งการส่วนราชการเร่งสร้างความรู้ ชี้คุณและโทษ ฝากผู้ปกครองช่วยสอดส่องบุตรหลาน
34 30 มิ.ย. 2565
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
Fruit Board โชว์ผลงานส่งออกทุเรียนผลสด ทะลุเป้า 5 แสนตัน เป็นครั้งแรกภายใน 4 เดือน 22 วัน
104 28 มิ.ย. 2565
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
ค.ร.ม. เห็นชอบร่างประกาศยกเว้นอากรขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)
38 28 มิ.ย. 2565
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
ถึงเวลาชำระหนี้ กยศ. ปี 2565 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 ชำระผ่านช่องทางไหนบ้าง ?
56 28 มิ.ย. 2565
สินเชื่อธนาคารออมสิน ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤษติ Covid-19 ด้วย สินเชื่อเพื่อคุณ
สินเชื่อธนาคารออมสิน ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤษติ Covid-19 ด้วย สินเชื่อเพื่อคุณ
91 27 มิ.ย. 2565
6 สิ่งที่ห้ามให้ยืม เพราะป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
6 สิ่งที่ห้ามให้ยืม เพราะป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
70 27 มิ.ย. 2565
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงินกู้ 200,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ออมสิน ปล่อยสินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงินกู้ 200,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ
49 27 มิ.ย. 2565
นายกฯ ยินดีสัญญาณท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้น หลังจีนเริ่มเปิดเที่ยวบินไทย-จีน กำชับ เตรียมมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ช่วงครึ่งปีหลัง
นายกฯ ยินดีสัญญาณท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้น หลังจีนเริ่มเปิดเที่ยวบินไทย-จีน กำชับ เตรียมมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ช่วงครึ่งปีหลัง
49 26 มิ.ย. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน