มุมข้าราชการ 20/10/55

20 ต.ค. 2555 เวลา 07:39 | อ่าน 5,059
แชร์ไปยัง
L
-Advertisement-
 
ถึงแม้จะยังไม่มีตัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่กระบวนการคัดสรรหาตัวผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ยังว่างอยู่ 18 จังหวัด ก็ดำเนินการคืบหน้าไปอีกก้าว เมื่อบรรดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ รองอธิบดี ในสังกัดมหาดไทยได้ส่งข้อเสนอวิสัยทัศน์ในตำแหน่ง ผวจ.ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่มี ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ เป็นประธาน แล้วรอแต่การสอบสัมภาษณ์ตอนต้นเดือนพฤศจิกายน

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกระบวนการ แต่ความเป็นจริง อำนาจการแต่งตั้ง อยู่ที่ไหนใครๆก็รู้ รู้จนผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน ไม่อยากร่วมสังฆกรรมด้วย อย่างตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ยังว่างอยู่ 4 อัตรา แทนที่จะจัดการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จกลับเก็บไว้เป็นเหยื่อล่อรอแต่งตั้ง รองผู้ว่าฯ ที่พลาดหวังจาก 18 เก้าอี้แรกได้เป็น ผู้ตรวจฯ ก็ยังดี เอาไว้คราวหน้าค่อยวิ่งใหม่

นักบริหารการทูตระดับสูงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตคนแรก ของไทย ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน คือ ชาญ จุลมนต์ ที่เลื่อนขึ้นมาจากนักบริหารการทูตระดับต้นตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

2 สัปดาห์ที่ผ่านมายังมีการแต่งตั้งโยกย้าย อธิบดี เข้า ครม.เป็นรายการตกค้างอย่างเช่น อำนวย ทองสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็น อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย จากรองอธิบดี เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการโยกอธิบดีหลายกรมเช่น จตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ปราณีต ร้อยบ้าง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น อธิบดีกรมป่าไม้ ในขณะที่ยังไม่สามารถหาตัวคนมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้

ส่วนอธิบดีที่มาจากตำแหน่งอื่นในกระทรวงนี้ก็มี นพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สันติ บุญประคับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทียบเท่าอธิบดี

ที่กระทรวงแรงงานได้ นคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ปกรณ์ อมรชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มี ญาณี เลิศไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็มีการย้าย สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และให้ เสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวง มาเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม มี โสภณ ผลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เสน่ห์ นิยมไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมศักดิ์ สุวัฒิกะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งล้วนแล้วแต่เทียบเท่าอธิบดี

สถาพรบุ๊คส์ เสนอหนังสือ รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 และ ต่วยตูน มีเรื่อง พระกระยาหารทรงปรุง โดย มนันยา


“ซี.12”

ข้อมูลโดย www.thairath.co.th โดย ซี.12
20 ตุลาคม 2555, 05:00 น.
-Advertisement-

-Advertisement-

20 ต.ค. 2555 เวลา 07:39 | อ่าน 5,059


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
-Advertisement-
 
มาใหม่
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่สนับสนุนการทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมเริ่มบังคับ 18 เม.ย. 66 เปิดทางนายจ้าง-ลูกจ้างตกลงเวลาทำงาน พักผ่อน วันลา ให้ชัดเจน
59 23 มี.ค. 2566
ไม่ใช่แค่ปอด หัวใจก็โดนทำร้ายจากฝุ่น PM 2.5
68 22 มี.ค. 2566
คณะแพทย์ รามาฯ เผย ยาต้านพิษ Prussian blue ใช้รักษาภาวะพิษจากซีเซียม
74 22 มี.ค. 2566
รองโฆษกรัฐบาลเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยดีวันดีคืน ช่วง 3 เดือนแรกปี 66 ต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 5.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2 แสนล้านบาท
77 22 มี.ค. 2566
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีผลักดันกฎหมาย กยศ. สำเร็จ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว (20 มีนาคม 2566) สร้างความเป็นธรรม ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
79 20 มี.ค. 2566
คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ หนุนเงินกู้ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 5,500 ราย 165ล้านบาท พร้อม เห็นชอบประกาศสดุดีเกียรติคุณ “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” ประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ
78 20 มี.ค. 2566
ครม. อนุมัติสินเชื่อ
96 19 มี.ค. 2566
ทำไมต้อง ปิดแอร์ ก่อนดับเครื่อง
65 19 มี.ค. 2566
ถ้าไม่อยากให้รถ แอร์พัง อย่าทำสิ่งนี้
98 19 มี.ค. 2566
ดวงกับดาวประจำวันที่ 19-25 มีนาคม 2566
84 19 มี.ค. 2566
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
 บทความกลุ่มเดียวกัน

SPONSORED