มุมข้าราชการ 20/10/55

20 ต.ค. 2555 เวลา 07:39 | อ่าน 4,669
แชร์ไปยัง
line
 
ถึงแม้จะยังไม่มีตัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่กระบวนการคัดสรรหาตัวผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ยังว่างอยู่ 18 จังหวัด ก็ดำเนินการคืบหน้าไปอีกก้าว เมื่อบรรดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ รองอธิบดี ในสังกัดมหาดไทยได้ส่งข้อเสนอวิสัยทัศน์ในตำแหน่ง ผวจ.ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่มี ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ เป็นประธาน แล้วรอแต่การสอบสัมภาษณ์ตอนต้นเดือนพฤศจิกายน

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกระบวนการ แต่ความเป็นจริง อำนาจการแต่งตั้ง อยู่ที่ไหนใครๆก็รู้ รู้จนผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน ไม่อยากร่วมสังฆกรรมด้วย อย่างตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ยังว่างอยู่ 4 อัตรา แทนที่จะจัดการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จกลับเก็บไว้เป็นเหยื่อล่อรอแต่งตั้ง รองผู้ว่าฯ ที่พลาดหวังจาก 18 เก้าอี้แรกได้เป็น ผู้ตรวจฯ ก็ยังดี เอาไว้คราวหน้าค่อยวิ่งใหม่

นักบริหารการทูตระดับสูงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตคนแรก ของไทย ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน คือ ชาญ จุลมนต์ ที่เลื่อนขึ้นมาจากนักบริหารการทูตระดับต้นตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

2 สัปดาห์ที่ผ่านมายังมีการแต่งตั้งโยกย้าย อธิบดี เข้า ครม.เป็นรายการตกค้างอย่างเช่น อำนวย ทองสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็น อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย จากรองอธิบดี เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการโยกอธิบดีหลายกรมเช่น จตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ปราณีต ร้อยบ้าง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น อธิบดีกรมป่าไม้ ในขณะที่ยังไม่สามารถหาตัวคนมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้

ส่วนอธิบดีที่มาจากตำแหน่งอื่นในกระทรวงนี้ก็มี นพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สันติ บุญประคับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทียบเท่าอธิบดี

ที่กระทรวงแรงงานได้ นคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ปกรณ์ อมรชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มี ญาณี เลิศไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็มีการย้าย สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และให้ เสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวง มาเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม มี โสภณ ผลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เสน่ห์ นิยมไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมศักดิ์ สุวัฒิกะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งล้วนแล้วแต่เทียบเท่าอธิบดี

สถาพรบุ๊คส์ เสนอหนังสือ รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1 และ ต่วยตูน มีเรื่อง พระกระยาหารทรงปรุง โดย มนันยา


“ซี.12”

ข้อมูลโดย www.thairath.co.th โดย ซี.12
20 ตุลาคม 2555, 05:00 น.

20 ต.ค. 2555 เวลา 07:39 | อ่าน 4,669


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
ดวงสมพงศ์สายแนน การเลือกคู่ครองของโบราณอีสาน
ดวงสมพงศ์สายแนน การเลือกคู่ครองของโบราณอีสาน
51 14 ส.ค. 2565
“อลงกรณ์” เผยครึ่งปีแรก ไทยยืนเบอร์ 1 แชมป์โลกส่งออกยาง ครองสัดส่วนตลาดจีน 49% คกก.รักษาเสถียรภาพราคายางกระทรวงเกษตรฯ ออก 6 มาตรการบุกตลาดเชิงรุก
“อลงกรณ์” เผยครึ่งปีแรก ไทยยืนเบอร์ 1 แชมป์โลกส่งออกยาง ครองสัดส่วนตลาดจีน 49% คกก.รักษาเสถียรภาพราคายางกระทรวงเกษตรฯ ออก 6 มาตรการบุกตลาดเชิงรุก
32 13 ส.ค. 2565
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ช่องทางรวมบริการภาครัฐ ทั้งเช็คสวัสดิการ ประกันสังคม เครดิตบูโร ค่าน้ำ ค่าไฟ ตรวจสอบใบสั่งจราจร ครบจบในแอปเดียว
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ช่องทางรวมบริการภาครัฐ ทั้งเช็คสวัสดิการ ประกันสังคม เครดิตบูโร ค่าน้ำ ค่าไฟ ตรวจสอบใบสั่งจราจร ครบจบในแอปเดียว
37 13 ส.ค. 2565
ธอส. ชวนประชาชนออมเงินรับวันแม่ เปิดตัว “เงินฝากออมทรัพย์วันแม่” ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี
ธอส. ชวนประชาชนออมเงินรับวันแม่ เปิดตัว “เงินฝากออมทรัพย์วันแม่” ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี
48 12 ส.ค. 2565
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
86 11 ส.ค. 2565
ออมสิน ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มสูงสุด 0.30% ขานรับดอกเบี้ยนโยบาย  พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุด เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง
ออมสิน ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มสูงสุด 0.30% ขานรับดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุด เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง
65 11 ส.ค. 2565
ธอส. ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถึงสิ้นปี 2565
ธอส. ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถึงสิ้นปี 2565
62 10 ส.ค. 2565
เริ่มแล้ว! โอนเงินคืนผู้ประกันตน ม.40 กรณีลดอัตราเงินสมทบ กว่า 3.1 ล้านราย
เริ่มแล้ว! โอนเงินคืนผู้ประกันตน ม.40 กรณีลดอัตราเงินสมทบ กว่า 3.1 ล้านราย
61 10 ส.ค. 2565
ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติดในแต่ละชนิด ถ้าไม่เกินปริมาณดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง เข้ารับการบำบัดรักษาได้
ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติดในแต่ละชนิด ถ้าไม่เกินปริมาณดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง เข้ารับการบำบัดรักษาได้
75 9 ส.ค. 2565
ครม.เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร โดยให้ตั้งสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดสนับสนุนพิธีการศุลกากรในอีอีซี และสำนักงานศุลการกรภาคที่ 5 รองรับการขยายตัวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ครม.เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร โดยให้ตั้งสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดสนับสนุนพิธีการศุลกากรในอีอีซี และสำนักงานศุลการกรภาคที่ 5 รองรับการขยายตัวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
61 9 ส.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน