สรรพากรกาง8สูตรรีดภาษีปี"56 รายได้วูบ7หมื่นล.เร่งปั๊มเพิ่ม15%

28 ต.ค. 2555 เวลา 19:59 | อ่าน 5,086
แชร์ไปยัง
line
 
images by free.in.th
สรรพากรกาง 8 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรีดภาษีเต็มสูบปี 2556 เผยต้องเร่งสปีดปั๊มรายได้เพิ่มขึ้น 15% ผลพวงนโยบายลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% ทำรายได้สูญกว่า 7 หมื่น ล. ฟาก "พีดับเบิลยูซี" จี้รัฐปรับภาษีบุคคลธรรมดาต่ำกว่า 37% ไม่ให้เหลื่อมล้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมแนะขจัดอุปสรรคทางภาษีที่ทำให้เอกชนไม่กล้าออกไปลงทุนต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเวทีสัมมนาภาษีและกฎหมายประจำปี ครั้งที่ 14 "ประเทศไทยและการผงาดของเอเชีย" จัดโดย "ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) ประเทศไทย" โดยนายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วน พีดับเบิลยูซี กล่าวว่า เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างภาษีของกรมสรรพากร ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินปันผล ภาษีเงินได้นิติบุคคล ควรมีการจัดการให้น่าดึงดูดและแข่งขันได้มากขึ้น

ขณะที่นายถาวร รุจิวนารมย์ หัวหน้าหุ้นส่วนกรรมการอาวุโส และกรรมการบริหาร สายงานภาษีและกฎหมายพีดับเบิลยูซี กล่าวว่า หากภาครัฐจะส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น รัฐบาลต้องหามาตรการจูงใจ และแนวทางในการจัดการที่จะทำให้นักลงทุนสามารถเก็บผลกำไรไว้ในเมืองไทยให้ได้ หากประเทศไทยยังมีอัตราภาษีสูงกว่าประเทศอื่น ๆ จะทำให้เงินลงทุนไหลไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าหรือไม่มีภาษี เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์

แม้ว่ารัฐจะมีการลดภาษีนิติบุคคลแล้ว แต่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนในระยะยาวด้วย นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ปัจจุบันอัตราสูงสุดอยู่ที่ 37% เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างกันมากด้วย

นอกจากนี้ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการขจัดอุปสรรคที่ทำให้เอกชนไม่กล้าออกไปลงทุนต่างประเทศ ยกตัวอย่าง มาตรา 70 ตรี ที่บัญญัติไว้ว่า การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ถือเป็นการขาย ไม่เว้นแม้แต่กรณีจะเป็นการส่งสินค้าวัตถุดิบไปสต๊อกไว้ในต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้ขายก็ตาม ผู้ประกอบการต้องประเมินกำไรแล้วเสียภาษีทันที

ขณะที่นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภาษีหลายรายการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรับการเปิดเออีซี โดยดำเนินการต่อเนื่องจากการลดภาษีนิติบุคคลในวันที่ 1 ม.ค. 2556 จะเหลือ 20% ซึ่งได้เสนอแก้กฎหมายให้เป็นมาตรการถาวรแล้ว ซึ่งขณะนี้นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้มีความเหมาะสมขึ้น

"การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่ทำไปแล้วคือ ลดภาษีนิติบุคคล ตอนนี้กำลังดูเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ ทุกคนจะบอกว่าอัตราของเราค่อนข้างสูง ซึ่งก็กำลังดูอยู่ว่าจะปรับยังไง แต่การปรับอะไรแต่ละตัวกระทบงบประมาณค่อนข้างสูงมาก" นายมานิตกล่าว

ขณะเดียวกันกรมก็มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีหลายด้าน โดยจะเริ่มเห็นการดำเนินการในปี 2556 ได้แก่ 1.การกำกับดูแลอย่างเป็นระบบทั้งซัพพลายเชน โดยให้หน่วยภาษีขนาดใหญ่ (แอลทีโอ) ส่งรายชื่อบริษัทที่ซื้อขายระหว่างกัน ตั้งแต้ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สรรพากรภาค/พื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งดำเนินการไปหลายธุรกิจแล้ว เช่น ปุ๋ย กระดาษ แอร์ เป็นต้น

2.การสำรวจและติดตามธุรกรรมใหม่ ๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ มีการตั้งหน่วยฮันต์ (ล่า) บนอินเทอร์เน็ต ที่จะมีระบบติดตามอย่างใกล้ชิด และกำลังสร้างระบบภาษี โดยมีแนวคิดว่าจะให้ผู้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศผ่านระบบอีคอมเมิร์ซต้องยื่นแบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) 3.ติดตามธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่มีแนวโน้มเสียภาษีไม่ถูกต้อง 4.การเร่งคืนภาษี เพราะเมื่อคืนภาษีเร็ว บริษัทก็จะเอาเงินภาษีไปลงทุนต่อ ก็จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามา

5.การยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมแนบซอฟต์ไฟล์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และต่อไปจะให้มีการยื่นสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายเป็นรายเดือน ว่ามีการซื้อ-ขายกับใครบ้าง เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้นำข้อมูลมาลงในระบบ 6.บูรณาการฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี โดยเชื่อมโยง 3 กรมภาษี

7.การขยายเวลาการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตจะได้ขยายอีก 8 วัน และ 8.เพิ่มช่องทางการชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต เคาน์เตอร์เซอร์วิส และสมาร์ทการ์ด

นายมานิตกล่าวอีกว่า ยังมีมาตรการภาษีระหว่างประเทศโดยเจรจาภาษีซ้อนอย่างต่อเนื่อง ที่่กำลังดำเนินการคือ การเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า โดยเจรจากับหน่วยงานภาษีของประเทศที่มีบริษัทมาตั้งบริษัทลูกในไทย ให้ประเมินผลกำไรของบริษัทล่วงหน้า เพื่อกำหนดการชำระภาษีและดำเนินมาตรการ ปิดช่องโหว่กรณีที่มี

การมาตั้งบริษัทลูกในเมืองไทยด้วยทุนต่ำ แต่มีการกู้เงินจำนวนมากซึ่งทำให้เสียภาษีต่ำกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วยังนำมาหักค่าใช้จ่ายได้อีก ถือเป็นการเลี่ยงภาษีรูปแบบหนึ่ง โดยจะกำหนดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้ชัดเจน

"เป้าหมายจัดเก็บรายได้รวมของกรมสรรพากรปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ 1.774 ล้านล้านบาท สูงกว่าปีก่อนกว่า 9% ขณะที่ประเมินว่าจะมีการสูญเสียรายได้จากการลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% จาก 23% อีกกว่า 7 หมื่นล้านบาท คิดเป็นภาษีที่จะต้องเก็บให้ได้เพิ่มขึ้น 15% จึงจะเป็นไปตามเป้า" รองอธิบดีกรมสรรพากรกล่าว

ข้อมูลจาก http://www.prachachat.net www.matichon.co.th วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 19:12:37 น.

28 ต.ค. 2555 เวลา 19:59 | อ่าน 5,086


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
มาใหม่
คนพิการเตรียมเฮ! จุรินทร์เคาะแก้ระเบียบบอร์ดคนพิการ อำนวยความสะดวกคนพิการเข้าถึงสิทธิ เพิ่มจำนวนผู้ดูแลคนพิการ
1 10 ธ.ค. 2565
42 8 ธ.ค. 2565
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี 10 เดือน ไทยส่งออกข้าวโต 33% มั่นใจปีนี้ได้ตามที่ตั้งเป้า 7.5 ล้านตัน สั่งการให้ควบคุมคุณภาพเพื่อคงชื่อเสียงข้าวไทยในตลาดโลก
32 8 ธ.ค. 2565
ประกันสังคมฝากเตือน! ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2566 ดำเนินการผ่าน 4 ช่องทางได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 65-31 มี.ค.66 ย้ำอย่าลืมใช้สิทธิทำฟันประจำปีวงเงิน 900 บาท
39 8 ธ.ค. 2565
กสร. เตือน! นายจ้างยื่นแบบ คร.11 ภายใน ม.ค. ศกหน้า
34 7 ธ.ค. 2565
31 7 ธ.ค. 2565
ครม.เห็นชอบให้ กฟผ. ถือหุ้นธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ไม่เกิน 50% มูลค่า 1.63 หมื่นลบ. เสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในประเทศ พร้อมก้าวสู่การเป็นฮับซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในอาเซียน
46 6 ธ.ค. 2565
ครม. มีมติขยายกรอบการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ รูปแบบโครงการเช่าระยะสั้น (Rental) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5050 และ ส.กท. 827 (บางส่วน)
39 6 ธ.ค. 2565
สธ.เผยถ่ายโอน รพ.สต.คืบหน้าแล้ว 40 จังหวัด 2,932 แห่ง เหลืออีก 9 จังหวัด 331 แห่ง
47 5 ธ.ค. 2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยัน “ใบสั่งจริง แสกนจ่ายได้” แปะหน้ารถกรณีหาตัวคนขับไม่เจอเท่านั้น
50 5 ธ.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน