แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

14 มี.ค. 2562 เวลา 19:20 | อ่าน 3,391
แชร์ไปยัง
line
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ และขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ตามอาคารสถานที่และบ้านเรือนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับหลักเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดิษฐานหรือประดับในสิ่งของต่างๆ มีดังนี้

1. ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องงานพระราชพิธีฯ ประดับบนผืนธง ประดับบนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดับบนป้ายเฉลิมพระเกียรติ ประดับบนโต๊ะหมู่บูชา ประดับตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน และสถานที่ราชการ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งในครั้งนี้ โดยประดับในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

2. ใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นการเชิญตราสัญลักษณ์ฯ มาประดิษฐานเป็นการถาวร ได้แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ประดับบนสิ่งของ เช่น เสื้อ และหมวก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ เช่น แก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน ชาม ช้อน แจกัน เหยือกน้ำ (เนื่องจากเป็นของแตกสลายได้) กำไล จี้ กล่องบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ยกเว้นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตราราชกาลที่ 10 ตราสัญลักษณ์ ร.10
สำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือบริษัทห้างร้านที่มีความประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐาน ให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ไปที่คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2283 4228-9 โทรสาร 0 2283 4248-9 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th)

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ ส่วนด้านหลังมีคำว่า ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562’ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกฯ เพื่อจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นแบบเข็มที่ระลึกฯ

ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในส่วนของเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเสื้อต้นแบบ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้พร้อมกับเข็มที่ระลึกฯ ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะเปิดจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์จำนวนอย่างละ 20,000 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

14 มี.ค. 2562 เวลา 19:20 | อ่าน 3,391


รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน
 
10 ลำดับมาใหม่
ดวงสมพงศ์สายแนน การเลือกคู่ครองของโบราณอีสาน
ดวงสมพงศ์สายแนน การเลือกคู่ครองของโบราณอีสาน
45 14 ส.ค. 2565
“อลงกรณ์” เผยครึ่งปีแรก ไทยยืนเบอร์ 1 แชมป์โลกส่งออกยาง ครองสัดส่วนตลาดจีน 49% คกก.รักษาเสถียรภาพราคายางกระทรวงเกษตรฯ ออก 6 มาตรการบุกตลาดเชิงรุก
“อลงกรณ์” เผยครึ่งปีแรก ไทยยืนเบอร์ 1 แชมป์โลกส่งออกยาง ครองสัดส่วนตลาดจีน 49% คกก.รักษาเสถียรภาพราคายางกระทรวงเกษตรฯ ออก 6 มาตรการบุกตลาดเชิงรุก
30 13 ส.ค. 2565
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ช่องทางรวมบริการภาครัฐ ทั้งเช็คสวัสดิการ ประกันสังคม เครดิตบูโร ค่าน้ำ ค่าไฟ ตรวจสอบใบสั่งจราจร ครบจบในแอปเดียว
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ช่องทางรวมบริการภาครัฐ ทั้งเช็คสวัสดิการ ประกันสังคม เครดิตบูโร ค่าน้ำ ค่าไฟ ตรวจสอบใบสั่งจราจร ครบจบในแอปเดียว
35 13 ส.ค. 2565
ธอส. ชวนประชาชนออมเงินรับวันแม่ เปิดตัว “เงินฝากออมทรัพย์วันแม่” ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี
ธอส. ชวนประชาชนออมเงินรับวันแม่ เปิดตัว “เงินฝากออมทรัพย์วันแม่” ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี
37 12 ส.ค. 2565
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
84 11 ส.ค. 2565
ออมสิน ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มสูงสุด 0.30% ขานรับดอกเบี้ยนโยบาย  พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุด เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง
ออมสิน ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มสูงสุด 0.30% ขานรับดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุด เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง
53 11 ส.ค. 2565
ธอส. ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถึงสิ้นปี 2565
ธอส. ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถึงสิ้นปี 2565
61 10 ส.ค. 2565
เริ่มแล้ว! โอนเงินคืนผู้ประกันตน ม.40 กรณีลดอัตราเงินสมทบ กว่า 3.1 ล้านราย
เริ่มแล้ว! โอนเงินคืนผู้ประกันตน ม.40 กรณีลดอัตราเงินสมทบ กว่า 3.1 ล้านราย
56 10 ส.ค. 2565
ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติดในแต่ละชนิด ถ้าไม่เกินปริมาณดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง เข้ารับการบำบัดรักษาได้
ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติดในแต่ละชนิด ถ้าไม่เกินปริมาณดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง เข้ารับการบำบัดรักษาได้
70 9 ส.ค. 2565
ครม.เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร โดยให้ตั้งสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดสนับสนุนพิธีการศุลกากรในอีอีซี และสำนักงานศุลการกรภาคที่ 5 รองรับการขยายตัวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ครม.เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร โดยให้ตั้งสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดสนับสนุนพิธีการศุลกากรในอีอีซี และสำนักงานศุลการกรภาคที่ 5 รองรับการขยายตัวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
61 9 ส.ค. 2565
ดูเพิ่มเติม
 
หาเพื่อนไลน์
ซื้อขายรถบ้าน.com
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หางานราชการ
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย) แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์ TOEIC chulatutor จุฬาติวเตอร์
  บทความกลุ่มเดียวกัน