ชั้นความเร็วและชั้นความลับในหนังสือราชการ

1 พ.ค. 2556 เวลา 18:39 | อ่าน 126,952
Advertisement
 
ชั้นความเร็วในหนังสือราชการ
images by free.in.th

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28 กำหนดว่า หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้
การระบุชั้นความเร็วให้ใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์
Advertisement

ชั้นความลับในหนังสือราชการ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 12 กำหนดว่า ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ

1. ลับที่สุด (TOP SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
2. ลับมาก (SECRET) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
3. ลับ (CONFIDENTIAL) หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐข้อมูลจาก http://www.snc.lib.su.ac.th อ้างอิง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
Advertisement

1 พ.ค. 2556 เวลา 18:39 | อ่าน 126,952

tags : หนังสือราชการ งานสารบรรณ
  เรื่องเกี่ยวข้อง
หนังสือภายนอก
11,905 18 ก.พ. 2562
การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft Word และการจัดหน้าหนังสือราชการ
65,559 11 มิ.ย. 2561
หลักเกณฑ์การเว้นวรรค
6,674 5 พ.ย. 2556
วิธีกำหนดขนาด ครุฑ ในหนังสือราชการ
26,298 22 ส.ค. 2556
ชนิดของหนังสือราชการ
137,753 1 ธ.ค. 2555

 

Advertisement
 
10 ลำดับมาใหม่
รู้ยัง!!!.. ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้
18 30 มี.ค. 2563
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย
28 30 มี.ค. 2563
ดวงกับดาวประจำวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2563
80 28 มี.ค. 2563
สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2
77 28 มี.ค. 2563
คำถามฮิต มาตรการเยียวยา 5,000 บาท
57 28 มี.ค. 2563
คุณสมบัติและหลักฐานรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
205 27 มี.ค. 2563
ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร
84 27 มี.ค. 2563
สมาชิก กอช. ที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่ม 28 มีนาคมนี้!
380 27 มี.ค. 2563
แถลงข่าวมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้น
151 26 มี.ค. 2563
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
105 26 มี.ค. 2563
ดูเพิ่มเติม
 
10 ลำดับกระทู้ยอดนิยม
บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการสภาสามัญ บัญชีเงินเดือนใหม่ ปี 2558 - 2562 ปัจจุบัน
1,184,382 10 ก.พ. 2558
วิธีเช็คว่ามีใครเข้ามาดู facebook เราบ่อยที่สุด 10 อันดับแรก!!
963,678 21 ก.พ. 2559
รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามภาค
941,791 4 ก.ย. 2556
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู 2558 ถึง ปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
773,124 6 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2561 เป็นต้นไป ถึงปัจจุบัน
611,181 26 พ.ค. 2560
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ
578,796 27 ก.ค. 2557
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารใหม่ 2558 ถึง ปัจจุบัน
559,825 27 เม.ย. 2558
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2560
526,928 25 พ.ค. 2558
วิธีแทรกเครื่องหมายถูกใน word, excel 2007, 2010
507,331 26 ก.ค. 2557
ฐานคำนวณเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 2559
425,572 25 พ.ค. 2558
ดูเพิ่มเติม
ซื้อขายรถบ้าน.com
  English
TOEIC กับ การขึ้นเงินเดือน
GED VS กศน ไทย (สอบเทียบไทย)
แนะนำที่เรียน IELTS ยอดนิยม ของ เด็กอินเตอร์
TOEIC
chulatutor
จุฬาติวเตอร์
 
  บทความกลุ่มเดียวกัน
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2,778 28 ธ.ค. 2561
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2,565 28 ธ.ค. 2561
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ 2561 – ปัจจุบัน
4,506 28 ธ.ค. 2561
บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2561 ถึง ปัจจุบัน
5,437 28 ธ.ค. 2561
วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการพลเรือน ก.พ. ต้องทำอย่างไรบ้าง?
4,722 26 ก.ย. 2561
ข้าราชการเกษียณแล้ว ได้เงินหรือสิทธิอะไรบ้าง?
8,407 25 มิ.ย. 2561
เครื่องแบบข้าราชการปกติขาว เต็มยศ ครึ่งยศ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ
49,587 21 ต.ค. 2560
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
7,787 8 ม.ค. 2560
อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญ และของข้าราชการพลเรือนสามัญในพระองค์
27,245 29 พ.ย. 2559
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย
109,298 24 พ.ย. 2559
เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี) พร้อมคำอธิบาย
28,712 24 พ.ย. 2559
แนวข้อสอบ E-learning ก.พ.
222,264 22 พ.ย. 2558

ดูเพิ่มเติม

 ข่าวที่คุณพึ่งอ่าน
ชั้นความเร็วและชั้นความลับในหนังสือราชการ
126,953 1 พ.ค. 2556